Aktualności
Konkursy
25 Marca
Opublikowano: 2020-03-25

Ponad 5 mln zł na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Pięć polskich zespołów naukowych otrzyma w sumie ponad 5 mln zł na realizację badań z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu prowadzonych ze szwajcarskimi partnerami. 

Rozstrzygnięty właśnie konkurs ALPHORN jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation(SNSF). Do konkursu zgłoszono 30 projektów, z których co szósty otrzymał dofinansowanie. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 5 011 062 zł. Najwięcej – ponad 1,5 mln zł – otrzymał projekt kierowany przez prof. dr. hab. inż. Janusza Andrzeja Hołysta z Politechniki Warszawskiej. Wraz z badaczami z Politechniki Federalnej w Zurychu, wykorzystując metody fizyki statystycznej i eksploracji danych, stworzone zostaną nowe metody i modele, których połączenie pozwoli na lepsze zrozumienie, jak interakcje między ludźmi przekładają się na relacje między nimi i na odwrót, oraz jak te relacje zmieniają się w czasie.

Nieco ponad 1,1 mln zł dostanie dr hab. Anna Olga Michalska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która wraz z partnerami z HES-SO Valais-Wallis, University of Applied Sciences w Sionie zbada interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych.

Beneficjentami konkursu zostali także: prof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław Ostachowicz z  Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz dr Magdalena Marta Szubielska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

– Wspólny konkurs z SNSF to kolejny krok NCN mający na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki i współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi na świecie – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ze szwajcarską agencją oraz innymi instytucjami europejskimi finansującymi badania naukowe już od jakiegoś czasu wspólnie przygotowujemy się do rozszerzeniu tego mechanizmu na współpracę wielostronną.

W ramach konkursu ALPHORN naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.  Konkurs był skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. Rolę agencji wiodącej pełniło SNSF, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez agencję szwajcarską.

MK, źródło: NCN

Wyniki konkursu ALPHORN

Dyskusja (0 komentarzy)