Aktualności
Konkursy
21 Września
Opublikowano: 2023-09-21

Ponad 5,4 mln zł na „małe granty”

Aż 139 badaczek i badaczy z całej Polski wyłoniono w piątym rozdaniu tegorocznego konkursu MINIATURA. Otrzymają ponad 5,4 mln zł na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Kolejni laureaci ogłaszani są w trybie comiesięcznym. We wrześniowym rozdaniu, najobfitszym z dotychczasowych, finansowanie w wysokości ponad 5,4 mln zł otrzyma 139 młodych badaczy i badaczek.

Najwięcej z tej puli, podobnie jak w poprzednich rundach, trafi do przedstawicieli nauk o życiu, którzy na 54 przedsięwzięcia ze swoim udziałem dostaną prawie 2,5 mln zł. Z kolei na 48 działań w wykonaniu reprezentantów nauk ścisłych i technicznych przeznaczono ponad 1,9 mln zł. Ponadto 37 badaczy i badaczek z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzyma nieco ponad 1 mln zł. Środki w wysokości od 5 do 50 tys. zł mogą być wykorzystane na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Beneficjenci wywodzą się z 66 instytucji naukowych, najwięcej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (7), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (7), Uniwersytetu Jagiellońskiego (7) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (6). Tematyka ich badań jest szeroka – od nowych rozwiązań pomocnych w leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory i cukrzyca, przez różne aspekty optymalnej organizacji przestrzeni miejskiej, aż po wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie. U kilkorga laureatów tej odsłony przewija się też zagadnienie powtórnego wykorzystania odpadów lub produktów przemysłowych.

Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Do tej pory rozdysponowano ponad 14,6 mln zł.

MK

Listy rankingowe w konkursie MINIATURA 7

Dyskusja (0 komentarzy)