Aktualności
Konkursy
22 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-22

Ponad 600 mln zł więcej w „Szybkiej Ścieżce”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwiększyło o ponad 600 mln zł budżet finansowanego z Funduszy Europejskich konkursu „Szybka Ścieżka”. Łącznie do beneficjentów trafi aż 1,7 mld zł, w tym ponad miliard złotych to środki dla MŚP i konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zeszłym roku. Z kolei w kolejnym konkursie, ogłoszonym przez NCBR w styczniu tego roku, rozpoczęła się właśnie III runda naboru wniosków. Jest skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP, konsorcjów takich firm oraz konsorcjów MŚP z udziałem jednostek naukowych. Mogą się ubiegać o wsparcie sięgające nawet do 80% wartości projektu.

– Ściśle współpracując z ministerstwami, działamy na rzecz przedsiębiorców i naukowców, wykorzystując wszelkie dostępne środki i zasoby. Zwiększyliśmy finansowanie z Funduszy Europejskich w konkursie „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych, co pozwoli skorzystać z tych pieniędzy szerokiemu gronu firm i jednostek naukowych planujących stworzenie innowacyjnych produktów i usług – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jako pierwszy w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w styczniu konkurs „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych. Zgłaszany projekt musi się jedynie wpisywać w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i jednostek naukowych NCBR uprościło w nim zasady udziału i kryteria oceny wniosków. Liczba kryteriów została zredukowana do 13. Najistotniejsze elementy oceny projektu znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas. Dzięki temu wnioskodawcy mogą nie tylko lepiej przygotować projekt, ale będzie im także łatwiej go realizować.

O sięgające nawet ponad 20 mln euro wsparcie na realizację projektu badawczo-rozwojowego mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Minimalna wartość projektu realizowanego samodzielnie przez firmę z sektora MŚP to milion złotych.  W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR.

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych to niejedyny konkurs w tym najbardziej popularnym programie wsparcia innowacji w Polsce. Poza nim trwają trzy konkursy „tematyczne”: „Koronawirusy”, „Urządzenia grzewcze” i „OZE w transporcie”,  konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” i konkurs dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. Ich łączny budżet to 1,15 mld zł. We wszystkich konkursach poza „Koronawirusami” trwają nabory wniosków. W dedykowanym projektom dotyczącym diagnostyki, leczenia i przeciwdziałaniu chorobom wirusowym konkursie tematycznym nabór wniosków rozpocznie się już 6 maja. Informacje o wszystkich prowadzonych konkursach i terminach naborów wniosków są dostępne online.

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać z dostępnych na stronie NCBR bezpłatnych i prostych w użyciu aplikacji „Asystent innowacji” i „Asystent budżetowy”, specjalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych „Akademii online NCBR dla firm” na kanale Youtube NCBR oraz usług Punktu Informacyjnego, który mailowo i telefonicznie wspiera wnioskodawców. Agencja wykonawcza ministra nauki regularnie organizuje także spotkania i warsztaty, które obecnie prowadzone są online.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)