Aktualności
Konkursy
11 Września
Opublikowano: 2023-09-11

Ponad 600 stypendystów w programie dla Polonii

Ponad sześćset osób z 18 krajów przyjedzie na studia do Polski w ramach stypendium przyznanego w programie Andres NAWA. Jest on skierowany do przedstawicieli Polonii, którzy mają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju.

O udział w programie mogą się ubiegać młodzi ludzie, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej lub studiów I stopnia poza granicami Polski. Dzięki stypendiom Anders NAWA młodzież polonijna może utrzymać łączność z krajem przodków. Od lat program przyciąga najzdolniejsze osoby o polskich korzeniach z różnych zakątków świata.

Program im. gen. Władysława Andersa daje szansę Polakom mieszkającym na całym świecie na bezpłatne studiowanie w Polsce. Od nowego roku akademickiego wysokość stypendium wzroście z 1500 zł do 1800 zł miesięcznie. Cieszymy się, że możemy wspierać najlepszych z najlepszych, dla których język i kultura przodków to ważna część tożsamości. Program nabiera rozpędu i nieustająco cieszy się zainteresowaniem młodzieży polonijnej. Podczas wielu spotkań z przedstawicielami Polonii rozmawiamy i pytamy o kierunek doskonalenia naszej oferty. Wszystkie uwagi są cenne. Mamy nadzieję, że nadal będziemy w stanie spełniać oczekiwania naszych odbiorców – mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor generalny NAWA.

Najliczniejszą grupę stypendystów stanowią obywatele Białorusi, Ukrainy i Litwy. Po raz pierwszy w historii programu wnioski o stypendium złożyli obywatele Wielkiej Brytanii, Wenezueli, Kanady, Macedonii i Kolumbii. W tym roku większe niż dotychczas było zainteresowanie programem wśród młodzieży polonijnej z państw Europy Zachodniej i Południowej oraz obu Ameryk.

W ramach naboru wniosków w tegorocznej edycji złożono 1149 wniosków, spośród których 601 uzyskało stypendium dyrektora NAWA. Stypendyści będą się kształcić na wybranych przez siebie uczelniach w całej Polsce bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. Najchętniej wybieranymi uczelniami są: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wśród kierunków studiów popularnością cieszą się: informatyka, zarządzanie, ekonomia, biznes, finanse i rachunkowość oraz logistyka.

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)