Aktualności
Konkursy
25 Maja
Opublikowano: 2020-05-25

Ponad 70 mln zł na projekty badawcze z obszaru cyberbezpieczeństwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Pula środków przewidzianych na dofinansowanie innowacyjnych projektów przekracza 70 mln zł. Nabór wniosków ruszy 15 czerwca.

Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Celem ogłaszanego konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań, tj. platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

– W dobie powszechnego rozwoju technologii, bezpieczeństwo w sieci jest jednym z kluczowych aspektów, na który należy zwrócić uwagę. Dlatego wraz z rozwojem technologii informatycznych musimy zadbać również o odpowiednie zabezpieczenia, a innowacyjność w tej dziedzinie jest bardzo ważna – powiedział Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uruchomiony przez NCBR konkurs jest skierowany do konsorcjów. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych, lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Każdy ze zgłoszonych projektów musi obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia. Zakres tematyczny konkursu zawiera takie zagadnienia, jak: technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa; technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności; metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia.

Łączny budżet konkursu to 70,1 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna – 20 mln zł. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Wnioski składać można za pomocą systemu informatycznego w terminie od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.

– Jest to już czwarty konkurs w programie CyberSecIdent. W dotychczasowych trzech konkursach, NCBR przyznał dofinansowanie dla 13 projektów o wartości ok. 130 mln zł. Po raz kolejny szukamy innowacyjnych projektów, które faktycznie przyczynią się do poprawy cyberbezpieczeństwa. Jestem pewien, że w rodzimych przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych jest odpowiedni potencjał, by realizować wartościowe projekty – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

W ramach realizowanych już projektów, konsorcja pracują m.in. nad zaawansowanym Laboratorium Kryminalistyki Śledczej, projektem systemu zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne czy projektem systemu reagującego na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej.

Więcej informacji nt. czwartej edycji konkursu CyberSecIdent dostępnych jest na stronie NCBR.

źródło: NCBR

 

Dyskusja (0 komentarzy)