Aktualności
Konkursy
08 Listopada
Opublikowano: 2022-11-08

Ponad 7,7 mln zł w ostatnim tegorocznym rozdaniu MINIATURY

Blisko dwieście działań naukowych zostało zakwalifikowanych do finansowania w ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 6. Do laureatów trafi ponad 7,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze.

To już ostatnia lista rankingowa tegorocznej MINIATURY. Znalazły się na niej nazwiska 194 badaczek i badaczy, którzy na pojedyncze działania naukowe otrzymają ponad 7,7 mln zł. Gros rozdysponowanych środków przeznaczono na 78 projektów z nauk o życiu (3,6 mln zł), nieco mniej dostali na 67 projektów przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (2,7 mln zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano na 49 działań 1,3 mln zł.

Wśród podejmowanych przez laureatów tematów badawczych są między innymi często poruszane w społecznej debacie zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska naturalnego. W ramach badań pilotażowych dr Emilia Baszanowska z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni sprawdzi wydajność kwantową fluorescencji jako narzędzia do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich, a dr inż. Karolina Migdał z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podejmie prace nad modelem weryfikującym zdolność fitoremediacji wybranych gatunków roślin w aspekcie możliwości ich zastosowania w oczyszczalniach hydrofitowych. Z kolei dr Ewelina Olba-Zięty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokona analizy ekonomicznej uwzględniającej środowiskowe koszty zewnętrzne produkcji miskanta olbrzymiego jako surowca na cele energetyczne. Z kolei ocenę potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu w kontekście funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta przeprowadzi dr inż. Marta Szejnfeld z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konkursu MINIATURA było wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

MINIATURĘ po raz pierwszy ogłosiliśmy w 2016 roku. Jednym z założeń konkursu jest poszerzenie grona laureatów programów NCN, zachęcenie do udziału w nim badaczek i badaczy pracujących w mniejszych ośrodkach akademickich i zwiększenie równowagi regionalnej – zaznacza Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN.

W pięciu edycjach konkursu sfinansowano ponad 3 300 działań naukowych. Nabór w szóstej odsłonie trwał od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Niemal połowa z 1815 złożonych wniosków wpłynęła w ostatnim miesiącu ich przyjmowania. Zakwalifikowano 502 wnioski, w tym 198 w obszarze nauk o życiu, 173 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz 131 z nauk humanistycznych i społecznych. Współczynnik sukcesu wyniósł: 35,7% w naukach ścisłych i technicznych, 32% w naukach o życiu i 19,3% w grupie nauk humanistycznych i społecznych.

Wśród ubiegających się o grant MINIATURA 6 dominują naukowcy na początku kariery (1700 osób ma doktorat, ponad 800 z nich uzyskało stopień w 2016 r. lub w latach kolejnych). Więcej wniosków złożyły badaczki, które dominują także na listach laureatów. Finansowanie uzyskało w sumie 290 badaczek i 212 badaczy. Gros aplikacji dotyczyło badań wstępnych/pilotażowych (80%).

Blisko 90 proc. wniosków złożyły uczelnie – najwięcej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Działania naukowe będą realizowane w 120 instytucjach: oprócz szkół wyższych to instytuty PAN i sieci Łukasiewicz oraz inne jednostki. Najwięcej wniosków będzie realizowanych na uniwersytetach: Jagiellońskim, Łódzkim i im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czołówce jednostek pod względem liczby sfinansowanych działań są także: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Budżet tej edycji konkursu wyniósł 20 mln złotych. Pojedyncze działania były dofinansowane kwotą od 5 tys. zł do 50 tys. zł.

MK

Listy rankingowe MINIATURA 6

Dyskusja (0 komentarzy)