Aktualności
Konkursy
05 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-05

Ponad 800 mln zł od NCBR na technologie związane z cyfryzacją

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe”. Do dofinansowania wybrano 117 projektów, a ich wykonawcy otrzymają łącznie ponad 800 mln zł.

Konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe” skierowany był do przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych. Do NCBR wpłynęły 434 wnioski o dofinansowanie, z czego 117 najlepszych rekomendowano do dofinansowania. Znakomita większość, bo 84% zwycięskich projektów zostało zgłoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

NCBR postawił na technologie związane z cyfryzacją, która w najbliższych latach będzie jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. Ilość zgłoszeń do konkursu po raz kolejny pokazała nam, jak wielki potencjał drzemie w Polsce – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Zwycięskie projekty obejmują chociażby prace nad algorytmami sztucznej inteligencji wspierające procesy przemysłowe, systemy wspierające cyberbezpieczeństwo czy innowacje w sektorze gamingowym.

Wśród wyłonionych przedsięwzięć są takie, w których zaangażowani są także naukowcy z uczelni, instytutów badawczych oraz Sieci Łukasiewicz. To m.in. ASID – Automatyczny System Identyfikacji Dezinformacji (z udziałem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego), Innowacyjny system produkcji kastomowych, wielkogabarytowych elementów spełniający założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (Łukasiewicz –  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP), Opracowanie sytemu monitorowania wodnych instalacji przeciwpożarowych w celu wczesnego wykrywania wycieków i mitygacji potencjalnych awarii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i machine learning (Politechnika Warszawska), Crisis Detector – system do rozpoznawania sygnałów świadczących o kryzysie wizerunkowym w strumieniach informacji medialnych (Politechnika Wrocławska), FAS Control – system adaptacyjnego sterowania procesem produkcji korpusu wodomierza (Politechnika Poznańska), Czujnik FBG do kontroli odkształceń niejednorodnych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Zakres tematyczny konkursu obejmował trzy główne obszary: cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu oraz cyfrowe technologie kreacyjne. Realizacja wszystkich dofinansowanych projektów musi zakończyć się najpóźniej do końca 2023 roku. Konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MK

Lista rankingowa Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe”

Dyskusja (0 komentarzy)