Aktualności
Konkursy
07 Maja
Opublikowano: 2024-05-07

Ponad 9 mln zł na wsparcie kół naukowych

Ponad 9 mln zł trafi w tym roku do studenckich kół naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło właśnie czwarty konkurs na wsparcie realizowanych przez nie innowacyjnych projektów.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 r. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W rozstrzygniętej właśnie czwartej edycji wpłynęło 314 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano blisko połowę z nich. Na realizację 153 projektów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło prawie 9,2 mln zł. Na liście beneficjentów dominują: Warszawski Uniwersytet Medyczny (12), Politechnika Warszawska (11), Śląski Uniwersytet Medyczny (9), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (9), Politechnika Wrocławska (8), Politechnika Krakowska (8).

W ramach programu koła naukowe mogą uzyskać finansowanie albo dofinansowanie projektu, które nie przekracza 70 tys. zł. W tej edycji aż 49 przedsięwzięć otrzymało maksymalną kwotę. Wśród nich m.in. opracowanie platformy mikrofluidycznej do testowania leków w modelu in vitro bariery krew-mózg (Politechnika Śląska), modułowy bioreaktor do hodowli mikroalg wykonany z biopolimeru za pomocą technik przyrostowych (Politechnika Poznańska), projekt platformy jezdnej analogu łazika marsjańskiego z autonomicznym systemem planowania trasy (Politechnika Rzeszowska), opracowanie innowacyjnych kół z włókna węglowego (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie), hybrydowe materiały do stymulowania produkcji kolagenu w skórze (Politechnika Krakowska), projekt kompozytowej karoserii samochodu elektrycznego wspomaganego energią słoneczną (Akademia Górniczo-Hutnicza), zastosowanie zimnej plazmy w oczyszczaniu wody i ścieków (Politechnika Częstochowska).

W poprzednich edycjach ministerialne wsparcie otrzymało łącznie 408 projektów, w tym:

  • w 2021 r. – 128 projektów na łączną kwotę prawie 6,6 mln zł;
  • w 2022 r. – 106 projektów na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł;
  • w 2023 r. – 174 projekty na łączną kwotę blisko 9,8 mln zł.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Dyskusja (0 komentarzy)