Aktualności
Konkursy
05 Marca
Opublikowano: 2023-03-05

Ponad 90 mln zł dla laureatów NPRH w 2022 roku

Ponad 90 mln zł przyznano w ubiegłym roku laureatom konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Najwięcej środków otrzymały: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozstrzygnięto w 2022 roku trzy konkursy w module Dziedzictwo narodowe, po dwa w modułach: Uniwersalia 2.2 i Fundamenty oraz jeden w module Uniwersalia 2.1. W sumie rozdysponowano 90 041 684,13 zł. Środki te trafiły do 44 beneficjentów, w tym do 17 uczelni publicznych, 2 niepublicznych, 2 kościelnych, 4 fundacji, 8 instytutów Polskiej Akademii Nauk i 8 towarzystw naukowych. Dofinansowano także projekty z Polskiej Akademii Umiejętności, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Książnicy Cieszyńskiej.

Jak wynika z zestawienia opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki najwięcej środków otrzymał Uniwersytet Warszawski (10,8 mln zł). Nieco mniej (7,9 mln zł) trafiło do badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na trzecim miejscu pod względem pozyskanych środków jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (6,6 mln zł). W dalszej kolejności: Instytut Sztuki PAN (6,4 mln zł), Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (6 mln zł), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (4,9 mln zł), Uniwersytet Wrocławski (4,5 mln zł), Uniwersytet Łódzki (3,4 mln zł).

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zainaugurowano w lutym 2011 roku. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych. Jego celem jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia 2.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej – moduł Uniwersalia 2.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego finansowane są projekty dotyczące tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Środki przyznane w ramach NPRH w 2022 r.

Dyskusja (0 komentarzy)