Aktualności
Konkursy
27 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-27

Ponad stu kolejnych stypendystów Programu im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła drugi nabór wniosków w Programie im. Bekkera. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 126 najlepszych wnioskodawców.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (43), społecznych (29) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (28). Pozostali naukowcy to przedstawiciele nauk medycznych (13) i humanistycznych (13). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (29), Wielka Brytania (16), Niemcy (15), Francja (7) i Holandia (7).

Spośród 457 wniosków złożonych w ramach naboru 449 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej zostało rekomendowanych 246 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez dyrektora NAWA.

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.

źródło: NAWA

Lista stypendystów Programu im. Bekkera 

Dyskusja (0 komentarzy)