Aktualności
Konkursy
06 Lipca
Opublikowano: 2021-07-06

Popularyzatorzy Nauki na start!

Ruszyła 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które popularyzują naukę, pomagają zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka i przybliżają najnowsze wyniki badań. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września.

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest uhonorowanie osób, zespołów i instytucji, które popularyzują naukę. Nagrodę uzyskują ci, którzy pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

W tym roku konkurs odbywa się nieco wcześniej niż zwykle. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2021 r. Oceni je Kapituła, złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz serwisu Nauka w Polsce. Kapitule przewodzi prof. Michał Kleiber. Jury konkursu będzie zwracało uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrany zostanie zdobywca Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Przyznane zostaną też nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Jak zwykle w tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

Z kolei w kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych. To szansa dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w kategorii Media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe, np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali, która odbędzie się w końcu 2021 roku.

Konkurs Popularyzator Nauki ma długą tradycję. Przyznano w nim już ponad sto nagród i wyróżnień. Regulamin konkursu przewiduje też możliwość zgłaszania kandydatów, którzy byli już w przeszłości laureatami. Wielu z nich mogło bowiem wypracować nowy dorobek popularyzatorski, zasługujący na ponowne wyróżnienie. Dotychczasowi laureaci muszą spełnić warunek: zgłoszone działania popularyzatorskie nie mogą być związane z przyznaną wcześniej nagrodą. Innymi słowy: należy opisać jedynie aktywność popularyzatorską, realizowaną już po uzyskaniu tytułu Popularyzatora Nauki.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami (lub mogą być zgłaszani przez osobę trzecią, za zgodą zgłaszanego), a w przypadku instytucji czy zespołów – za pośrednictwem przedstawicieli. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie serwisu Nauka w Polsce.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Organizowany od 2005 r. Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób. Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, dziennikarz Tomasz Rożek, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, twórcy portalu „Nauka o klimacie”, „Crazy Nauka”, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

źródło: Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)