Aktualności
Konkursy
20 Września
Opublikowano: 2021-09-20

Powstaną trzy Centra Doskonałości AI

Ruszył nabór wniosków w konkursie na Centra Doskonałości AI wspierające rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

Centra Doskonałości AI będą istotnym elementem budowania całego ekosystemu wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Przed nami stoi w tej kwestii wiele wyzwań, które podejmujemy, takich jak rozwój kadr zdolnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie w obszarze AI; zapewnienie ciągłości badań podstawowych i badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych oraz komercjalizacja ich wyników; a także wsparcie spółek celowych z sektora zajmującego się AI. Wszystkie te działania prowadzą do budowania polskiej marki w obszarze sztucznej inteligencji na arenie międzynarodowej – podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsięwzięcie ARTIQ jest realizowane wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Pierwsza agencja będzie przyznawać środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych, zaś druga – na badania podstawowe.

Centra Doskonałości AI zostaną wyłonione spośród tzw. instytucji hostujących, czyli polskich podmiotów, które spełniają warunki do złożenia wniosków w konkursie. Zespołami naukowymi w CD AI kierować będą liderzy – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie i wyróżniającym się dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. Przyszli liderzy CD AI muszą mieć stopień naukowy doktora co najmniej od 8 lat, udokumentowane osiągnięcia naukowe i doświadczenie międzynarodowe w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem, a także nie mogli w ciągu dwóch ostatnich lat przebywać stale na terytorium Polski, czyli nie pracowali, nie studiowali ani nie kierowali grantem realizowanym w kraju.

Budżet konkursu to 60 mln zł. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu wyłonionego w konkursie to 20 mln zł. Nabór wniosków w konkursie ARTIQ prowadzony jest do 20 grudnia 2021 r.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)