Aktualności
Konkursy
07 Listopada
Opublikowano: 2019-11-07

Poznaliśmy kolejnych laureatów MINIATURY 3

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 dołączyło 63 naukowców, którzy otrzymają niemal 2,5 miliona złotych na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Pierwszych laureatów trzeciej edycji MINIATURY poznaliśmy we wrześniu. Kolejnych – w październiku. W trzeciej turze do finansowania zakwalifikowano 63 wnioski na łączną sumę prawie 2,5 mln zł. Największa pula środków trafi do badaczy nauk o życiu, którzy na realizację 32 projektów otrzymają prawie 1,5 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych na 18 działań przeznaczono blisko 635 tys. zł. Z kolei w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce 13 grantobiorców dostanie w sumie przeszło 418,5 tys. zł.

W konkursie MINIATURA 3 na realizację działań takich, jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. W trzecim rozdaniu nowej edycji maksymalną kwotę przyznano czterem badaczkom:

  • dr Anna Sulima-Celińska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzi badania wstępne oceny immunomodulujących właściwości kinazy fosfoglicerynianowej i kinazy pirogronianowej – białek wielofunkcyjnych tasiemca Hymenolepis diminuta
  • dr Ewa Anna Grzegorczyk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zrealizuje badanie roli sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów na poprawę insulinooporności u zwierząt otyłych poddanych operacjom bariatrycznym
  • dr Katarzyna Aleksandra Kujawa z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dokona wstępnej oceny związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika
  • dr inż. Agnieszka Kiełkowska z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprowadzi projekt „Wstępna analiza wpływu wybranych inhibitorów metylacji DNA na kultury protoplastów kapusty”.

Konkurs MINIATURA 3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku, nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Kandydat nie może być również wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Musi posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą. Budżet tej edycji wynosi aż 20 mln zł.

MK

Lista rankingowa konkursu MINIATURA 3

Dyskusja (0 komentarzy)