Aktualności
Konkursy
17 Listopada
Opublikowano: 2023-11-17

Poznaliśmy najlepszą książką filozoficzną roku 2022

„Ontologia Boga” została najlepszą książką filozoficzną roku 2022. Jej autor, prof. Marek Łagosz z Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał w nagrodę 40 tys. zł. Wyniki konkursu ogłoszono w Lublinie w ramach obchodów Światowego Dnia Filozofii.

Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, ojca współczesnej filozofii polskiej (twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), a przy tym zapalonego dydaktyka i popularyzatora nauki, przyznawana jest za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. Konkurs ma na celu promowanie i uhonorowanie najwybitniejszych twórczości w dziedzinie filozofii. Uczelnie, ich jednostki organizacyjne, instytuty, wydawnictwa i inne instytucje naukowe mogły zgłaszać książki z zakresu filozofii, które opublikowano w języku polskim w roku 2022. Do konkursu zgłoszono 17 publikacji, spośród których kapituła wyłoniła trójkę finalistów.

Gala wręczenia nagrody odbyła się 16 listopada na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie i była częścią obchodów Światowego Dnia Filozofii. Laureatem pierwszej edycji konkursu został prof. Marek Łagosz, autor Ontologii Boga wydanej przez TW i WPN Universitas. Otrzymał statuetkę i 40 tys. zł.

Problematyka podjęta w tej książce zdaje się być nieuchronnym punktem, do którego myślenie filozoficzne – gwoli zupełności swoich prób opisu i wyjaśniania rzeczywistości – musi dojść. Szczególnie w ontologii pytanie o absolutny wymiar bytu jawi się jako palące. Kwestia natury Boga oraz Jego relacji do pozaboskiej transcendencji (a w szczególności do człowieka) narzuca się przy tym z całą ostrością – chociażby jako przeciwwaga dla rozwiązania materialistycznego. Nie myślałbym o publikacji tej książki, gdyby nie przypuszczenie, że prowadzone wyżej spekulacje – mimo chronicznej niekonkluzywności i dramatycznej niepewności co do natury Boga ‒ niosą ze sobą pewną wiedzę o świecie i człowieku, który zmaga się z problematem Absolutnego i Nieskończonego. Pomimo bowiem sceptycznego podejrzenia, iż prowadzone wyżej rozważania nie dają niezawodnej wiedzy o Bogu oraz niewiele rozstrzygają, można uznać, że przynajmniej porządkują one pewne obszary ontologicznego myślenia o świecie realnym w wymiarze jego odniesienia do Boskiego absolutu – opisuje autor.

Prof. Marek Łagosz pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Przyrody. Dotychczas opublikował siedem książek: Znaczenie i prawda. Rozważania o Fregowskiej semantyce zdań (Wrocław 2000), Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia (Wrocław 2002), Realność czasu (2007), Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności (Warszawa 2012), O świadomości. Fenomenologia zjawisk umysłowych (Kęty 2016), Ontologia. Materializm i jego granice (Kraków 2019), Ontologia Boga (Kraków 2022). Jest autorem licznych publikacji m. in. w „Filozofii Nauki”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Ruchu Filozoficznym”. Interesuje się ontologią, epistemologią, filozofią analityczną, filozofią Karola Marksa, fenomenologią oraz ontologią Boga i teologią.

Organizatorem konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego jest Fundacja Academicon. Od 2016 r. wydaje dwumiesięcznik „Filozofuj!”, którego misją jest zapoznawanie czytelników z zagadnieniami filozoficznymi w sposób wielostronny i przystępny. Patronat medialny nad konkursem objęło „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)