Aktualności
Konkursy
17 Czerwca
Źródło: Twitter/NCBR
Opublikowano: 2021-06-17

Poznaliśmy Polskie Produkty Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Wśród zwycięzców konkursu „Polski Produkt Przyszłości” znalazły się: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” ma na celu promowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć na rynku światowym. W XXIII edycji zgłoszono rekordowe 219 projektów. Nagrody przyznano tradycyjnie w trzech kategoriach. W uroczystości uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Każdy z projektów nagrodzonych w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” jest dowodem na to, jak wielki potencjał tkwi we współpracy nauki i biznesu. Dzięki skutecznym mechanizmom przedsiębiorcy, co bardzo mnie cieszy, dostrzegają już nie tylko potrzebę inwestowania w prace badawcze, ale je z powodzeniem podejmują, współpracując lub korzystając ze wsparcia naszych naukowców. W efekcie, mimo wielu wyzwań związanych z pandemią, możemy nagradzać i promować wiele polskich innowacji – mówił Przemysław Czarnek.

Obecny podczas gali wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podkreślił rolę konkursu w promocji innowacyjnych rozwiązań.

Zwycięzcy konkursu „Polski Produkt Przyszłości” to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii. A bez innowacji i  innowatorów nie ma mowy o rozwoju, szczególnie w czasach, gdy nasza gospodarka podnosi się po trudach epidemii Covid-19. Cieszę się, że mimo tego niełatwego egzaminu, polskie firmy i instytucje nauki nie straciły ducha walki o lepszą przyszłość i nie ustały w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość naszego życia – powiedział Jarosław Gowin.

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF opracowane przez Angionica Sp. z o.o.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 25 tys. zł otrzymały projekty:

  • CardioCube – głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy (CardioCube Sp. z o.o.),
  • Bioseco BPS – system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii (Bioseco Sp. z o.o.),
  • Pan-cancer profiler – kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics Sp. z o.o.),
  • Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o.).

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów:

  • Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz),
  • Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów),
  • HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN).

Wyróżnienia przyznano projektom:

  • Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),
  • Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka),
  • Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Podczas gali przyznano również nagrody specjalne. Laur za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy Usagi Sp. z o.o.

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR – wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.).

Nagrodę wspólną PARP i NCBR przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.).

W dotychczasowych edycjach „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono. Dotyczyły różnych branż gospodarki m.in.: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej i elektrotechnicznej, chemicznej, automatyki przemysłowej.

Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , „Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych” Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita”, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)