Aktualności
Konkursy
03 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-03

Poznaliśmy studenckich noblistów

Podczas Gali Finałowej w Warszawie rozdano Studenckie Noble. Każdy z dziewięciorga laureatów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki otrzymał w nagrodę 5 tys. zł.  

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z czasopismami naukowymi oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Tegoroczna odsłona przebiegała pod hasłem „Moc do bycia najlepszym”. Spośród 614 nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 91 finalistów. W kolejnym etapie Krajowa Komisja Konkursowa, złożona z profesorów polskich uczelni, wyłoniła 9 najzdolniejszych studentów. Ich nazwiska poznaliśmy podczas Gali Finałowej, która odbyła się w piątek, 3 czerwca, w Warszawie. Oto laureaci XIII edycji:

 • Nauki techniczne: Paweł Gut – student automatyki przemysłowej i robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brał udział w projekcie mającym na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostycznego do badania kotew górniczych. Uczestniczył także w projekcie unijnym pt. „Metoda przestrzennego skanowania powierzchni wewnętrznych budynków z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości”;
 • Sztuka: Natalia Komorowska – studentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (sztuka i wzornictwo oraz mediacja sztuki). Świadoma artystka, która od początku swojej edukacji wybrała szkło artystyczne. Efektem tego zaangażowania są dzieła o dużym walorze artystycznym, które doceniły również gremia specjalistów z zagranicy, przyznając jej Nagrodę Alexander Tutsek-Stiftung – kurs mistrzowski (techniki dmuchania szkła technikami weneckimi Murano), a także udział w The Venice Glass Week, rezydencji artystycznej w Krakowie w 2021 roku w ramach NORWID FESTIWAL czy Glass Meet The Future Film Festival w Northlands Creative. Z sukcesem prezentowała swoje prace w Polsce, Japonii, Ukrainie, Szwecji, Stanach Zjednoczonych.
 • Dziennikarstwo i literatura: Karolina Król – studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się m.in. wokół badań nad poezją oraz problematyką Holokaustu. Wzięła udział w 15 konferencjach naukowych, w tym trzech międzynarodowych. Zrealizowała dwa studenckie projekty grantowe. Wartość dokonań potwierdza uzyskanie przez nią licznych stypendiów i wyróżnień przeznaczonych dla wybitnych studentów, m.in. ministra edukacji i nauki (dwukrotnie), marszałka województwa wielkopolskiego, władz Poznania, rektora UAM;
 • Nauki przyrodnicze i energetyka: Aleksandra Bandzerewicz – studentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W lutym 2021 r. uzyskała tytuł zawodowy inżyniera na kierunku technologia chemiczna. Jej prace badawcze dotyczą otrzymywania i badania nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych, w szczególności rekonstrukcji uszkodzonych tkanek i narządów. Zamierza wprowadzić na rynek medyczny nowe produkty. W związku z tym ukończyła kurs „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” (CZIiTT PW) oraz współzałożyła spółkę spin-off, dążąc do rejestracji wyrobu medycznego;
 • Fizyka i astronomia: Karol Łukanowski – student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się optyką kwantową. Jest współautorem czterech artykułów opublikowanych w czasopismach wysokiej klasy, takich jak IEEE Transactions on Communications, Physical Review A czy Optics Letters. Prace te dotyczyły m.in. kwantowych granic przepustowości linii światłowodowych oraz superrozdzielczości w obrazowaniu optycznym. Jednak jego najważniejsze osiągnięcie opublikowane w Physical Review Letters poświęcone jest bezpieczeństwu kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Artykuł był przedstawiony jako Editor’s Suggestion w PRL oraz zaanonsowany w popularnym czasopiśmie APS Physics. Do tych czterech publikacji należy doliczyć udział we wniosku patentowym dotyczący kwantowego generatora liczb losowych. Brał udział w jedenastu konferencjach, wygłosił dwie prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych i trzy na krajowych. Jego badania naukowe są powiązane z nowoczesnymi technologiami komunikacji kwantowej;
 • Medycyna i farmacja: Alicja Forma – studentka V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jednocześnie doktorantka I roku w Szkole Doktorskiej tej samej uczelni. W rekrutacji do Szkoły Doktorskiej uplasowała się na I miejscu w rankingu. Na uwagę zasługuje jej dorobek – jest autorką i współautorką 39 artykułów naukowych o łącznym wskaźniku IF: 135,071 (4240 MEiN). Co więcej opublikowane prace znajdują zainteresowanie wśród innych naukowców i są już cytowane. Została nagrodzona Laurem Medycznym im. dr W. Mayzla przyznawanym przez Wydział V Nauk Medycznych PAN. Otrzymała też wyróżnienie za projekt studencki w konkursie StRuNa 2021 oraz dwukrotnie stypendium Ministra Zdrowia;
 • Nauki społeczne: Paweł Bącal – studiuje prawo i socjologię, a przed tym ukończył również studia z zakresu stosunków międzynarodowych. Dosyć swobodnie porusza się w kręgu problemów z obszaru nauk społecznych w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego. Studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe ukończył z wyróżnieniem. Uzyskał nie tylko nagrodę za cały okres studiów, ale także za najlepszą pracę licencjacką. Przygotował i wygłosił na konferencjach naukowych, głównie z obszaru nauk prawnych, 22 referaty poświęcone prawu europejskiemu. Opublikował 10 prac naukowych, w tym 8 artykułów w punktowanych czasopismach i dwa artykuły pomieszczone w monografiach wieloautorskich. Uczestniczy też w międzynarodowym grancie badawczym pt. „Rediscovering the New Europe”;
 • Nauki ekonomiczne: Marceli Hązła – opublikował ponad 10 artykułów, w większości jako samodzielny autor. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest również aktywnym studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:, angażuje się w koordynację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczestniczy w projekcie NAWA „Welcome to Poland”. Podejmuje również aktywność i inicjatywy w ramach SKN „Trade Fair”;
 • Działalność społeczna: Agata Szewczykowska – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest osobą wszechstronną, ambitną i niezwykle zaangażowaną społecznie zarówno na polu lokalnym, ogólnokrajowym, jak  również międzynarodowym. Pozostaje od wielu lat aktywistką społeczną w wielu  różnych organizacjach i instytucjach. Jest wolontariuszką, działa w kole naukowym i Biurze Projektów Sportowych, Fundacji dla Młodzieży, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów czy KPMG Klub Step Ahead oraz Young Entrepreneurs Association.

Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Konkurs zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Santander Universidades Polska. Patronem medialnym było „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~BJ 04.06.2022 11:54

  GRATULACJE dla Zwycięzców, Nominowanych i dla Wszystkich, którzy wzięli udział w Konkursie!
  Brawa dla Organizatorów!!!