Aktualności
Konkursy
14 Grudnia
Fot. Grzegorz Krzyżewski
Opublikowano: 2023-12-14

Poznaliśmy zwycięzców konkursu Złoty Medal Chemii 2023

Róża Okoń z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała Złoty Medal Chemii 2023. W ramach swojej pracy zbadała fotostabilność adenozyny, która jest jednym z budulców DNA oraz jej niebiologicznego izomeru.

Konkurs o Złoty Medal Chemii, organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, skierowany jest do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich o znaczeniu poznawczym bądź aplikacyjnym, obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. W trzynastej edycji mogły brać udział prace napisane i obronione w roku akademickim 2022/2023. Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury, to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. W tym roku do konkursu zgłoszone zostały 43 prace z 14 ośrodków akademickich w 10 miastach. Do finału zakwalifikowało się 15 uczestników.

Poziom zgłoszonych w tym roku prac był bardzo wysoki, co niezwykle nas cieszy i napawa optymizmem.
Ten konkurs pokazuje, że młodzi naukowcy są zarówno ambitni, jak i innowacyjni. Chcielibyśmy, aby
przyznawane przez nas nagrody były motywacją do ich dalszego rozwoju – podkreśla dr hab. Adam Kubas, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Zwycięska praca autorstwa Róży Okoń pod tytułem „Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine” (Ocena porównawcza fotochemii N7- i N9 – adenozyny)” została napisana pod opieką naukową dr hab. Katarzyny Jarzembskiej i dr. inż. Rafała Szabli. W jej ramach zbadano fotostabilność adenozyny, która jest jednym z budulców DNA oraz jej niebiologicznego izomeru. Obliczenia kwantowo-chemiczne obejmujące badanie dostępności przecięć stożkowych oraz pomiary femtosekundowej spektroskopii czasowo-rozdzielczej pokazały, że biologiczna adenozyna jest znacznie bardziej fotostabilna od swojego niebiologicznego izomeru. Świadczy to o możliwym udziale światła UV w prebiotycznej selekcji adenozyny na cząsteczkę o znaczeniu biologicznym. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Srebrny Medal Chemii i nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Karolina Wrochna z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jej praca inżynierska zatytułowana „Otrzymywanie kompleksów boroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonana była pod opieką naukową dr. hab. inż. Tomasza Klisia i mgr inż. Karoliny Urbanowicz. Praca dotyczy modyfikacji strukturalnej boroorganicznych kompleksów BODIPY w kontekście ich potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej – strategii zwalczania komórek nowotworowych. Badania obejmują syntezę oraz charakterystykę związków o absorpcji w zakresie tzw. optycznego okna tkanki. Zastosowane innowacyjne podejście do modyfikacji kompleksów BODIPY, poprzez wprowadzenie cyklicznego rdzenia na atomie boru, umożliwia efektywne generowanie reaktywnych form tlenu, które odpowiadają za niszczenie komórek nowotworowych.

Brązowy Medal Chemii i nagrodę 2,5 tys. zł otrzymał Łukasz Jakubski z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach za pracę inżynierską pod tytułem „Zastosowanie kombinacji magnetytu z magnesem molekularnym, jako wypełnienia membran alginianowych w procesie odwadniania etanolu techniką perwaporacji” napisaną pod opieką naukową dr hab. inż. Gabrieli Dudek. Tematyka pracy wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na czyste alkohole niskocząsteczkowe, stosowane np. jako biopaliwa, czy środki dezynfekujące. Wykorzystano efekt synergii dwóch różnych rodzajów wypełnień, magnetytu i magnesu molekularnego, w celu uzyskania unikalnych właściwości membran. Dzięki przeprowadzonej kompleksowej analizie wytypowano membranę o właściwościach jak do tej pory nieosiągalnych dla tego typu rozdziału. Opracowanie to jest podstawą patentu i publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym.

Wyróżnienia konkursowe (po 1 tys. zł) otrzymali: Paweł Bonarek z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bartosz Godlewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Małgorzata Noworyta z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Kamil Szychta z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Nagrody Finalistów powędrowały do zdobywczyń dwóch pierwszych miejsc w konkursie – Róży Okoń i Karoliny Wrochny.

Wyróżnienia specjalne firmy DuPont (po 2 tys. zł) trafiły do Patrycji Grabowskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu („Materiały hybrydowe zawierające tlenek prazeodymu, jako efektywnie działające katalizatory procesu otrzymywania zielonego wodoru”) oraz do Łukasza Jakubskiego (zdobywcy trzeciego miejsca) i Mateusza Zygadło z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach („Utilization of waste poly(ethylene terphthalate) by production of plastycizers”).

Wszyscy finaliści zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach tej placówki.

GaL

Fot. Grzegorz Krzyżewski
Dyskusja (0 komentarzy)