Aktualności
Konkursy
25 Września
Opublikowano: 2020-09-25

Prawie 1,2 mln zł na projekty promujące język, historię oraz kulturę polską za granicą

Stworzenie platformy e-learningowej do języka polskiego, warsztaty z kultury żywego słowa, promocja kultury polskiej i języka poprzez sztukę – to tylko kilka projektów promujących język, historię i kulturę polską za granicą, które otrzymały właśnie dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

NAWA rozstrzygnęła drugą edycję Programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej za granicą otrzyma 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł. Uczelnie i instytuty, które będą realizowały projekty, to: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (3), Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski (2), Uniwersytet Śląski w Katowicach (3), Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

– Celem programu jest propagowanie języka polskiego na świecie, a także upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Nagrodzone projekty przyczynią się do podniesienia jakości nauczania języka polskiego jako obcego, wzmocnią jego prestiż, a także będą służyły budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie – podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Większość wyróżnionych projektów realizowana jest z zagranicznymi partnerami. Na przykład Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk wraz z Institut für Slavistik Universität Leipzig będzie realizował projekt „Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii”. Celem projektu jest promocja wybranych dzieł literatury, języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lipsku, w Saksonii oraz na terenie niemieckiego obszaru językowego. W planie są wykłady w formie artykułów literaturoznawczych, interpretujących wybrane przez studentów i wykładowców lipskiej polonistyki dzieła literatury polskiej; zdalne zajęcia językowe i literackie na polonistyce w Lipsku przeprowadzane przez literaturoznawców i lektorów z IBL PAN; tłumaczenie wykładów z języka polskiego na język niemiecki przez studentów lipskiej polonistyki na zajęciach translacyjnych oraz zaprezentowanie wykładów przez uczonych z IBL PAN podczas „Forum języka i kultury polskiej w Saksonii” w Lipsku.

Z kolei Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z Northern Illinois University w Stanach Zjednoczonych Ameryki zrealizują projekt „Polska brzmi znajomo”. Projekt skierowany jest do studentów logopedii i ich wykładowców w School of Allied Health and Communicative Disorders. Nadrzędnym celem jest promocja języka i kultury polskiej wśród amerykańskiej społeczności akademickiej, celami szczegółowymi są: zapoznanie uczestników projektu z podsystemem fonetyczno-fonologicznym języka polskiego, współczesnymi realiami społeczno-kulturowymi i elementami historii Polski oraz wykształcenie u nich elementarnych umiejętności komunikacyjnych w języku polskim, które mogą się przydać w kontakcie z dzieckiem i rodzicem polonijnym. Planowane działania projektowe to m.in. przygotowanie katalogu ćwiczeń fonetycznych i komunikacyjnych, opracowanie treści o realiach i elementach historii Polski.

Natomiast Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z ukraińskim partnerem Uniwersytetem im. Alfreda Nobla będą realizować projekt „Uczymy polskiego na Ukrainie”. Celem projektu jest przygotowanie osób mieszkających na Ukrainie do pracy w charakterze mediatora i ambasadora polskiej kultury poprzez przeprowadzenie dedykowanego kursu zdalnego. Wykorzystane zostaną do tego nowe technologie telekomunikacyjne, wideokonferencje, gry i quizy językowe. Oddziaływanie projektu będzie szerokie: przyszli specjaliści – lektorzy, nauczyciele i ambasadorzy kultury polskiej zainteresowani pogłębianiem wiedzy o historii i języku polskim, którzy zostaną w sposób metodyczny przygotowywani do pracy, będą mieli długofalowy wpływ na wzrost popularności języka polskiego na Ukrainie.

Źródło: NAWA

Lista beneficjentów

Dyskusja (0 komentarzy)