Aktualności
Konkursy
29 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-29

Prawie 20 mln zł na badania nad polskim dziedzictwem kulturowym

Blisko 20 mln zł trafi w sumie do laureatów rozstrzygniętego właśnie kolejnego konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Suma ta pozwoli sfinansować 24 projekty.

Projekty w module „Dziedzictwo narodowe” polegają na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym. W pierwszym rozstrzygnięciu XII konkursu wyłoniono 24 przedsięwzięcia na łączną kwotę prawie 20 mln zł.

Najwyższe dofinansowanie – ponad 1,5 mln zł – przyznano Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II na publikację „Mikrohistoria totalitaryzmów. Społeczeństwo polskie pod okupacjami 1939–1948 – eksterminacja, eksploatacja, postawy i strategie przetrwania”. Naukowcy z tej uczelni zrealizują w sumie pięć projektów. Oprócz już wspomnianego, także: „Człowiek kanciasty – Jan Gwiazdomorski jako ikona polskiego prawa prywatnego”; „Teologiczno-duchowe, pedagogiczne i kulturowe znaczenie pism bł. Marceliny Darowskiej (1827–1911)”; „Edycja źródłowa Wspomnień i Dziennika z lat 1939–1945 ks. prof. Józefa Kruszyńskiego”; „Nowożytne piśmiennictwo bożogrobców w Polsce”.

Beneficjentami rozstrzygniętego konkursu zostali także badacze: Uniwersytetu Warszawskiego (4 projekty), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2), Uniwersytetu w Białymstoku (2), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2) oraz Uczelni Collegium Intermarium, Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Instytut Pileckiego), Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zainaugurowano w lutym 2011 roku. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych. Jego celem jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Składa się z modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania Dziedzictwo narodowe

Dyskusja (0 komentarzy)