Aktualności
Konkursy
12 Listopada
Opublikowano: 2020-11-12

Prawie 20 mln zł na umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Międzynarodowe studia doktoranckie, szkoły letnie i zagraniczne wyjazdy badawcze – to przykłady działań, jakie zostaną sfinansowane w ramach programu STER. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przekaże uczelniom blisko 20 mln zł. 

NAWA rozstrzygnęła tegoroczny nabór wniosków w programie „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Finansowanie na łączną kwotę prawie 20 mln zł otrzyma 10 uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczelnie będą realizować różne działania wpisujące się w cel programu. Uniwersytet Wrocławski w projekcie „Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School” planuje rozszerzenie współpracy z uniwersytetami w Bochum i w Ostrawie oraz z uniwersytetami we Florencji i w Tomsku. Wrocławska uczelnia zamierza także przyznawanie stypendiów doktorantom, organizowanie szkół letnich oraz zagranicznych wyjazdów badawczych.

Z kolei Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie będzie realizowała projekt „Expanding the Internationalisation of the AGH Doctoral School”, który pozwoli jej wzmocnić dotychczasowe działania. Uczelnia może pochwalić się 225 umowami z ośrodkami naukowymi w 50 krajach, 27 o podwójnych doktoratach (polskim i zagranicznym), kilkoma programami (np. INTERDOK, BIOTECHNAN, ENGINE, RENOIR), w których połowa doktorantów ma zagranicznego opiekuna, a ok. 70 proc. odbyło staż zagranicznych.

Politechnika Gdańska otrzyma z kolei finansowanie na projekt „STE(E)R-ING towards International Doctoral School”. Uczelnia już podpisała umowę z L’Università degli Studi di Palermo na prowadzenie wspólnego programu studiów doktoranckich. W projekcie są taż zaplanowane zagraniczne wyjazdy badawcze doktorantów oraz stypendia dla doktorantów realizujących pracę doktorską w Polsce oraz na uczelni zagranicznej.

Program „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie m.in.:

  • doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk i doświadczeń,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów,
  • rozwijania działań związanych z umiędzynarodowieniem uczelni, polegającym na m.in. organizowaniu pobytów zagranicznych profesorów prowadzących zajęcia dydaktyczne, organizacji szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry akademickiej,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy,
  • wsparcia stypendialnego dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania wspólnych lub podwójnych dyplomów studiów (joint degree lub double degree),
  • realizacji przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

źródło: NAWA

Wyniki naboru

Dyskusja (0 komentarzy)