Aktualności
Konkursy
11 Lipca
Opublikowano: 2022-07-11

Prawie 25 mln zł na projekty humanistyczne

Prawie 25 mln zł trafi w sumie do laureatów rozstrzygniętego właśnie kolejnego konkursu Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZwycięzców wyłoniono spośród 83 zgłoszeń.

Projekty w module Dziedzictwo narodowe polegają na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym.

W rozstrzygniętym właśnie 10 konkursie złożono 83 wnioski. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 30 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 24 621 671,50 zł. Najwyższą kwotę – prawie 1,5 mln zł – przyznano na realizację projektu „Warszawa/Łódź. Atlas Literatury Zagłady” autorstwa pracowników Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady Instytutu Badań Literackich PAN i zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej IBL PAN.

Atlas przekaże wiedzę o codziennym doświadczeniu getta jako przestrzeni opresyjnej, degradującej i zniewalającej, zapisaną w świadectwach mieszkańców i obserwatorów dzielnicy zamkniętej. Bazę źródłową stanowić będą zapisy z obszaru literatury dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, listy, różnego typu świadectwa o charakterze autobiograficznym). Kluczowa kategorią opisu jest topografia, rozumiana po pierwsze — dosłownie: jako układ przestrzenny konkretnego terenu, położenie obiektów oraz ich relacje wobec obserwatora/uczestnika zdarzeń; po drugie — metaforycznie: jako sposób ekspresji doświadczenia wyrażanego w kategoriach przestrzennych. Rekonstrukcja przestrzennego doświadczenia getta przełożona jest na język kartografii i odwzorowana na interaktywnych mapach cyfrowych. Struktura cyfrowa Atlasu Literatury Zagłady oferuje również możliwości wyszukiwania zagadnień według najróżniejszych kluczy (topograficznych, chronologicznych, biograficznych, tematycznych).

W IBL PAN realizowane będą jeszcze dwa inne granty: „Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie »Polskiej Bibliografii Literackiej«” (1,3 mln zł) oraz „Romantyzm w świetle nowych źródeł” (725 tys. zł). Po dwa granty trafiły do naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W sumie beneficjentami zostali uczeni z 24 instytucji.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania

 

Dyskusja (0 komentarzy)