Aktualności
Konkursy
04 Listopada
Opublikowano: 2020-11-04

Prawie 3,4 mln zł dla kolejnych laureatów MINIATURY

Kolejnych 88 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 4. Łącznie na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne badacze otrzymają prawie 3,4 mln zł.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

W trzecim rozdaniu czwartej edycji MINIATURY najwięcej środków otrzymają badacze reprezentujący nauki o życiu. Do 43 naukowców trafi ponad 2 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce finansowanie w łącznej kwocie 261,4 tys. zł przyznano autorom 15 projektów. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych zrealizowanych zostanie 30 projektów o wartości ponad 1 mln zł.

Wśród zatwierdzonych do finansowania projektów są m.in. „Analiza migracji wybranych miRNA pomiędzy komórkami raka piersi”, „Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny”, „Stosowanie języka neutralnego płciowo w prawie Unii Europejskiej”, „Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020”, „Wpływ kruszywa gumowego na sztywność i właściwości tłumiące mieszanek gruntowo-gumowych”, „Innowacyjne hybrydy o wielokierunkowym działaniu w terapii choroby Alzheimera”.

Jak dotąd w tej edycji konkursu do finansowania zakwalifikowano 278 wniosków o łącznej wartości ponad 10,3 mln zł.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa MINIATURA 4

Dyskusja (0 komentarzy)