Aktualności
Konkursy
29 Lutego
Opublikowano: 2024-02-29

Prawie 40 mln zł na projekty „Dziedzictwa narodowego”

Blisko 40 mln zł trafi do kolejnych laureatów Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiSuma ta pozwoli sfinansować 52 projekty w module „Dziedzictwo narodowe”.

Projekty w module „Dziedzictwo narodowe” polegają na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym. W styczniu, w wyniku pierwszego rozstrzygnięcia XII konkursu, wyłoniono 24 przedsięwzięcia na łączną kwotę prawie 20 mln zł. Teraz poznaliśmy kolejnych laureatów tego konkursu – na realizację 52 projektów przeznaczono ponad 38 mln zł.

Najwyższe dofinansowanie – ponad 1,48 mln zł – przyznano Uniwersytetowi w Białymstoku na „Krytyczną edycję siedemnastowiecznych inwentarzy ekonomii królewskich z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Niewiele mniej – 1,42 mln zł – otrzyma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na publikację „Na drodze ku nowoczesności. Polacy w galicyjskiej kulturze politycznej okresu autonomii”.

Beneficjentami drugiego rozstrzygnięcia XII konkursu zostali także badacze z 26 instytucji. Najwięcej grantów – po 5 – trafiło na Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Warszawski oraz po 4 na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zainaugurowano w lutym 2011 roku. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych. Jego celem jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Składa się z modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Dyskusja (0 komentarzy)