Aktualności
Konkursy
18 Października
Opublikowano: 2021-10-18

Prawie 5 mln zł dla kolejnych młodych badaczy

Już niebawem 130 kolejnych naukowców z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają na prawie 5 mln zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Pierwszą listę rankingową piątej edycji konkursu ogłoszono w połowie sierpnia, kolejną – miesiąc później.

W trzeciej odsłonie do finansowania skierowano 46 projektów z nauk o życiu (o wartości prawie 2,2 mln zł), 45 przedsięwzięć z nauk ścisłych i technicznych (1,7 mln zł) oraz 39 działań z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (920 tys. zł). Wśród nich znalazły się te podejmujące tematykę kobiecą, np. dotyczące obrazów kobiecości w zmaskulinizowanej przestrzeni zawodowej na przykładzie przedstawicielek wybranych służb mundurowych (policji, służby więziennej i straży granicznej). Nie zabrakło także tematów medycznych, takich jak: wpływ witaminy D na działanie leków ukierunkowanych molekularnie na modelu ludzkiego czerniaka, czy podejmujących tematykę skutków pandemii np. wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19.

W konkursie MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli się starać naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł.

MK

Lista rankingowa konkursu MINIATURA

 

Dyskusja (0 komentarzy)