Aktualności
Konkursy
22 Czerwca
Źródło: www.uokik.gov.pl
Opublikowano: 2023-06-22

Prezes UOKiK nagrodził autorów najlepszych prac magisterskich

Dwoje absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego sięgnęło po najwyższe laury w konkursie prezesa UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Pula nagród wyniosła 30 tys. zł.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z obszaru ochrony konkurencji i konsumentów brały udział 22 prace. Trzynaście opracowań dotyczyło prawa antymonopolowego porozumień ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji, dziewięć obejmowało zagadnienia konsumenckie takich jak: uprawnienia konsumentów, ochrona konsumentów na rynku finansowym czy klauzule abuzywne. Oceniano jakość merytoryczną prac, ich formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski.

Nagrodzone prace magisterskie  konkurencja

I nagrodę w wysokości 7 tys. zł zdobyła Łucja Olszewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” obronioną pod kierunkiem dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek, prof. UW.

II nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Aleksandra Woźniak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. „Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem joint venture na przykładzie decyzji DKK-178/2020 w sprawie Nord Stream 2” obronioną pod kierunkiem dr. hab. Artura Żurawika, prof. UJ.

III nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobyła Milena Machała, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bogdanowicza. Do niej trafiło też wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Wyróżnienie Prezesa UOKiK zdobyła z kolei Anna Majer, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za pracę pt. „Naruszenie prawa konkurencji a roszczenia o naprawienie szkody”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Adama Bieranowskiego, prof. UWM.

Nagrodzone prace magisterskie  konsumenci

I nagrodę w wysokości 7 tys. zł zdobył Jakub Jasiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy kredytu w świetle zasady równowagi kontraktowej stron w prawie Unii Europejskiej”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

II nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Eliza Onisko, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego.

III nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobyła Maria Kurkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. „Ograniczenia reklamy skierowanej do dzieci w prawie Unii Europejskiej i w ramach samoregulacji przedsiębiorców”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł zdobyła Aleksandra Królikowska, absolwentka Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych”, obronioną pod kierunkiem dr. Czesława Bartłomieja Martysza.

UOKiK zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu na prace magisterskie i trwającej edycji konkursu na prace doktorskie. Regulamin, terminy, formularz zgłoszeniowy i pozostałe szczegóły są dostępne na stronie internetowej UOKiK.

MK, źródło: UOKiK

Dyskusja (0 komentarzy)