Aktualności
Konkursy
25 Października
Źródło: www.ksiazka.krakow.pl
Opublikowano: 2019-10-25

Prof. Joanna Tokarska-Bakir z Nagrodą im. Jana Długosza

Prof. Joanna Tokarska-Bakir, autorka książki „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego”, została laureatką tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza.

Celem konkursu jest popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Do rywalizacji stanęło 67 tytułów, w tym tylko 13 zgłoszonych przez wydawnictwa akademickie. Spośród nich jury wybrało finałową dziesiątkę. Zwycięzcę ogłoszono pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Prof. Joanna Tokarska-Bakir za książkę „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego” (Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018) otrzymała statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł, której fundatorem są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Targi w Krakowie Sp. z o.o.

– Jak głosi podtytuł, dzieło dotyczy jednego z najtragiczniejszych wydarzeń powojennej Polski – pogromu kieleckiego. Główny tytuł: „Pod klątwą”, odnosi się do legendy, według której rabin Dawid Kahane po pogromie obłożył klątwą miasto Kielce. Autorka tworząc społeczny portret pogromu, stara się przedstawić opisywane wydarzenia w perspektywie ciągłości i trwania, a nie jego jednostkowości i zerwania, aby uchwycić – jak podkreśla –przejście, w którym przemoc przeszła od „wydarzenia” do zagadnienia normatywnego – podkreślił prof. Władysław Stróżewski w laudacji odczytanej w trakcie wręczenia nagrody.

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir jest antropolożką kultury i eseistką. Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. antropologią religii, kultami ludowymi, pielgrzymkami, kulturą ponowoczesną, tybetologią, polską religijnością ludową, stosunkiem Polaków do Żydów oraz Zagładą Żydów. Jest laureatka wielu nagród, w tym Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej oraz Nagrody im. księdza Stanisława Musiała. Opublikowała między innymi „Rzeczy mgliste” (2004) i „Legendy o krwi. Antropologia przesądu” (2008), „Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946” (2012).

Ideą Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza jest popularyzowanie książek naukowych, wnoszących znaczący wkład w rozwój polskiej i międzynarodowej kultury oraz nauki. ​W jury zasiadają wybitne postaci świata nauki, którzy od pierwszej edycji pracują społecznie. Funkcję przewodniczącego pełni prof. dr hab. Władysław Stróżewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jury zasiadają: prof. Andrzej Mączyński – wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Ryszard Nycz – kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jan Ostrowski – prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka – b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.

Współorganizatorem gali  było Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków.

MK, źródło: Targi Książki w Krakowie

Dyskusja (0 komentarzy)