Aktualności
Konkursy
04 Czerwca
Fot. Olga Ropiak, źródło: piotrhenrykskarzynski.pl
Opublikowano: 2019-06-04

Prof. Piotr H. Skarżyński Supertalentem w Medycynie 2019

Prof. Piotr Henryk Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został Supertalentem w Medycynie 2019. Konkurs „Pulsu Medycyny” honoruje młodych lekarzy do 39. roku życia, którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku, a także wśród pacjentów i mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami lekarskimi, naukowymi lub organizacyjnymi.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Zwycięzcę wybrało 10-osobowe jury złożone ze specjalistów z różnych dziedzin. Kandydaci oceniani byli w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody); zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach); perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, prof. nadzw. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jest adiunktem w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2016 roku zdał egzamin specjalizacyjny z dziedziny otorynolaryngologii, a w 2017 z otorynolaryngologii dziecięcej.

Jest członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełnił również funkcję Regional Representative of Europe w International Society of Audiology oraz Członka Zarządu w International Society for Telemedicine and e-Health (do grudnia 2018). Jest również Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017) oraz Vice-Prezydentem grupy Hearring (od 2017). Od 2018 roku jestem Członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery oraz Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Młodych Naukowców WUM. Jest członkiem-współzałożycielem Światowego Forum Słuchu (World Hearing Forum) przy World Health Organization. W styczniu 2019 roku został wybrany do pełnienia funkcji Vice-President oraz Institutional Representative w International Society for Telemedicine and e-Health (2019–2021).

Laureatami poprzednich edycji Supertalentów byli: prof. dr hab. n. med. Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, dr hab. n. med. prof. nadzw. Bartosz Karaszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. n. med. prof. nadzw. Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

MK

Źródło: Puls Medycyny

 

Dyskusja (0 komentarzy)