Aktualności
Konkursy
06 Maja
Opublikowano: 2019-05-06

Program im. Iwanowskiej – laureaci

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Iwanowskiej. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 69 doktorantów, którzy przygotowali najlepsze aplikacje. 

Najwięcej beneficjentów reprezentuje: Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Gdańską – po 5 oraz Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Wrocławską – po 4.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (36), inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (9), Francja (6), Australia (5), Hiszpania (5), Wielka Brytania (4) i Włochy (4).

W premierowej odsłonie programu nadesłano 105 wniosków, z których 101 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej rekomendowano 70 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych i realizację projektów pod opieką wybitnych naukowców z zagranicy.

MK

Lista rankingowa Programu im. Iwanowskiej

Dyskusja (0 komentarzy)