Aktualności
Konkursy
16 Marca
Opublikowano: 2022-03-16

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia nową inicjatywę – Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. W ramach tego przedsięwzięcia sfinansowanych zostanie maksymalnie sześć projektów w zakresie nauk społecznych i humanistycznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z obu krajów. 

Program adresowany jest do osób ze stopniem doktora, które niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r., pracowali w tamtejszych instytucjach naukowych, oraz badaczek i badaczy zatrudnionych w tego typu instytucjach w Polsce. FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na niepodległy naród ukraiński, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów tak jak potrafimy najlepiej. Uruchomiliśmy więc nową ścieżkę finansowania, chcąc w ten sposób nie tylko wesprzeć badaczy i badaczki z Ukrainy, ale również, długofalowo – przyczynić się do zintensyfikowania współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego. Mamy nadzieję nagrodzić polsko-ukraińskie projekty naukowe o znaczeniu istotnym dla obu naszych krajów i przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat wagi demokracji, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa – wartości fundamentalnych, a jednak tak łatwo w ostatnich tygodniach zakwestionowanych i podeptanych – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Program będzie realizowany w trybie konkursowym. Łącznie nagrodzonych zostanie do 6 projektów naukowych. Zgłaszać mogą się duety: jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce, przy czym wspólny wniosek składa naukowiec pracujący w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Nabór wniosków odbędzie się w ramach dwóch konkursów, w terminach: do 29 kwietnia 2022 (I konkurs) oraz do 30 września 2022 (II konkurs). Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.

FNP planuje również otwarcie w najbliższym czasie zbiórki pieniędzy dla wszystkich, którzy zechcą wesprzeć program.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)