Aktualności
Konkursy
20 Marca
Opublikowano: 2020-03-20

Projektowanie uniwersalne

40 milionów złotych otrzymają łącznie 34 ośrodki akademickie na opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zajęć, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Wyniki konkursu „Projektowanie uniwersalne”, realizowanego w ramach rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ+, ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projektowanie uniwersalne zakłada takie tworzenie produktów, usług czy elementów otoczenia, aby zapewnić dostępność dla wszystkich, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu, niezbędne jest wprowadzenie innowacji, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie mobilności i percepcji. Zajęcia, które w ramach konkursu będą prowadzone na uczelniach, umożliwią studentom poznanie oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania.

– Dzięki działaniom edukacyjnym i pokaźnym inwestycjom, wiele już zrobiliśmy dla poprawy dostępności czy to przestrzeni publicznej, czy też różnych dóbr i usług. Wiemy jednak, że nie da się uczynić naszego otoczenia w pełni dostępnym bez stałej pracy nad sposobem myślenia wszystkich osób zaangażowanych w kreowanie naszej codzienności: polityków, samorządowców, architektów, lekarzy, programistów czy sprzedawców – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, dodając, że dzięki konkursowi NCBR tysiące studentów opuści uczelnie z zaszczepionym genem dostępności.

Stworzone w wyniku konkursu NCBR moduły zajęć na uczelniach przyczynią się do rozwoju kompetencji studentów w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów. Programy nauczania, dzięki zastosowaniu zasad projektowania uniwersalnego do realizacji nowych rozwiązań (przestrzennych, obiektowych, produktowych, procesowych) oraz modyfikacji istniejących, mają w swej konsekwencji poprawić jakość życia wszystkich członków społeczeństwa, w tym osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków w konkursie „Projektowanie uniwersalne” prowadzony był w okresie od października do grudnia ubiegłego roku. Złożyło je 41 ośrodków akademickich, z czego 34 otrzymały granty. Najlepiej oceniony został projekt „Projektowanie bez barier” zgłoszony przez Sopocką Szkołę Wyższą, który zakłada modyfikację programów kształcenia na kierunkach: architektura, architektura wnętrz oraz architektura krajobrazu, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, a także działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w celu zapewnienia efektywnego nauczania z tego zakresu. Działania w projekcie prowadzone będą we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przełoży się to na zacieśnienie współpracy uczelni ze środowiskiem pracodawców i partnerów społecznych, związanych z osobami ze szczególnymi potrzebami. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,22 mln zł. Największa dotacja (2,35 mln zł) została przyznana Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie na realizację „Akademii Kształtowania Przestrzeni Dostępnej”.

MK

Lista rankingowa konkursu „Projektowanie uniwersalne”

Dyskusja (0 komentarzy)