Aktualności
Konkursy
09 Lipca
Opublikowano: 2019-07-09

Przedłużono nabór do konkursu LUMEN 2019

Do 31 lipca przedłużono nabór zgłoszeń do konkursu LUMEN. Ma on na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi.

W tym roku zgłaszane projekty mogą obejmować innowacyjne zmiany organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach uczelni lub ich projektach, które opracowano w wyniku wdrażania Ustawy 2.0. Nagrody LUMEN zostaną przyznane osobom lub zespołom, odpowiedzialnym za realizację projektów i innych przedsięwzięć w obszarach efektywnego zarządzania uczelnią w ramach trzech kategorii:

  • rozwój – projekty i przedsięwzięcia w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
  • zarządzanie – innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • współpraca – kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

Do nagrody nominowane są po trzy projekty w każdej kategorii. Kapituła Konkursu ma prawo przyznania, co najwyżej trzech Nagród Specjalnych dla projektów spośród zgłoszonych do jednej z kategorii głównych, zasługujących na szczególne wyróżnienie. Nominowani wybierani są z grona kanclerzy, dyrektorów, menedżerów lub nauczycieli akademickich, a także prorektorów, wraz z kierowanymi przez nich zespołami, zaangażowanych w zmiany organizacyjno-zarządcze związane z wdrożeniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgłoszenia propozycji kandydatur do nagród w Konkursie mogą dokonywać rektorzy uczelni, firmy, współpracujące z uczelnią w realizacji projektu, reprezentanci organizacji zrzeszających uczelnie, członkowie Kapituły, laureaci nagród w poprzednich edycjach konkursu, Organizatorzy i Partnerzy Konkursu lub inne osoby zaproszone przez Kapitułę. W jej skład wchodzą: prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący), prof. Łukasz Sułkowski, prof. Wiesław Banyś, prof. Ewa Chmielecka, Marek Jakimowicz, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Krzysztof Leja, prof. Józef Lubacz, prof. Bronisław Marciniak, Krzysztof Pietraszkiewicz, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Tadeusz Więckowski, Beata Galas, Cecylia Szymańska.

Termin przesyłania kandydatur wydłużono do 31 lipca. Nominowani i laureaci zostaną ogłoszeni na Konferencji LUMEN 2019, która odbędzie się 19 listopada w Warszawie. Udział w niej jest nieodpłatny, właśnie trwa rejestracja! Więcej informacji na stronie internetowej lumen.edu.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)