Aktualności
Konkursy
26 Maja
Źródło: Uniwersytet Łódzki
Opublikowano: 2022-05-26

Przedłużono nabór prac do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Do 5 czerwca przedłużono termin zgłaszania prac do VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. To jedyne tego typu wyróżnienie w Polsce przyznawane naukowcom przez uczelnię. Jego laureat otrzymuje od Uniwersytetu Łódzkiego nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

Od początku konkursu do oceny zgłoszono 430 pozycji nadesłanych przez 130 polskich jednostek badawczych. W dotychczasowych finałach znalazło się 30 książek. Wśród laureatów są: prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, prof. Zbigniew Szmyt.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne podmioty naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2021 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć pozycji nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca października 2022 r. Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych książek oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali.

Prace, które wpływają na konkurs, są dowodem znakomitej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji wyników. Ogromnie cieszymy się, że w ciągu tych kilku lat udało nam się pokazać, że polska humanistyka jest widoczną i wartościową częścią światowego dorobku – przyznaje prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Kapitułę Nagrody tworzą wybitni polscy naukowcy:

  • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog SGH i UW,
  • prof. Ryszard Kleszcz, Instytut Filozofii UŁ,
  • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury UAM,
  • prof. Włodzimierz Nykiel, Wydział Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008–2016
  • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002,
  • prof. Rafał Stobiecki, Instytut Historii UŁ,
  • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998–2004 rektor KUL, obecnie etyk UMC-S i UW,
  • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej nagrody.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)