Aktualności
Konkursy
17 Września
Opublikowano: 2019-09-17

PTSE rozstrzygnęło konkursy na najlepszą monografię i rozprawę doktorską

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich rozstrzygnęło konkursy na najlepszą monografię i najlepszą rozprawę doktorską w 2018 roku. Zgłoszono w sumie 14 pozycji.

Zwycięzcą konkursu na najlepszą monografię opublikowaną w 2018 roku został dr hab. Piotr Bajda z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za książkę pt. „Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993–2016”. Jak napisano w recenzji, autor zaproponował konceptualizację roli małego państwa w relacjach międzynarodowych i korzystając z tych teoretycznych narządzi dokonał analizy polityki zagranicznej Republiki Słowackiej od jej powstania w 1993 roku. Podkreślono także dobre rozeznanie dr. Bajdy w słowackim dyskursie o polityce zagranicznej, a informacje uzyskane przez niego w czasie wywiadów z czołowymi aktorami słowackiej wewnętrznej i zagranicznej polityki z ostatniego ćwierćwiecza pozwalają dokonać nowej interpretacji kluczowych wydarzeń ze współczesnej historii.

Zwyciężczynią konkursu na najlepszy doktorat obroniony w ub. roku została dr Aleksandra Daniluk za rozprawę pt. Unia Europejska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś. Praca została obroniona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka stawia tezę, że Unia Europejska nie odgrywa w praktycznym działaniu znaczącej roli w polityce zagranicznej Białorusi, choć stanowi jeden z ważniejszych wektorów w założeniach i koncepcjach jej polityki. Istotny w tym kontekście jest fakt, że dotychczasowa polityka Unii Europejskiej w relacjach z Białorusią nie przyniosła zakładanych rezultatów, a jedynie zniechęciła państwo białoruskie do pogłębiania współpracy.

Do konkursów zgłoszono 8 monografii i 6 rozpraw doktorskich. Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego Walnego Zjazdu PTSE w Krakowie, który odbędzie się 20 września 2019 roku.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze w Polsce. Obecnie w ramach PTSE działa jedenaście oddziałów: w Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)