Aktualności
Konkursy
22 Grudnia
Fot. Marcin Sikora
Opublikowano: 2017-12-22

Quarry Life Award 2018 – finaliści wybrani

Zakończył się pierwszy etap międzynarodowego konkursu przyrodniczego Quarry Life Award, który w 2018 roku będzie realizowany w kopalniach Grupy Górażdże. Spośród 19 zgłoszonych propozycji projektów jury wybrało 6 najciekawszych. Celem konkursu jest promocja unikatowych walorów przyrodniczych kopalni surowców mineralnych oraz ochrona bioróżnorodności tych terenów. Nowością aktualnej edycji są projekty społeczne, które obok środowisk naukowo-akademickich przewidują również zaangażowanie i udział społeczności lokalnych, w tym szkół.

Wśród głównych założeń Quarry Life Award pozostają jednak popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych i pogłębianie wiedzy na temat bioróżnorodności terenów kopalnianych. W tym roku w kategorii projektów naukowo-badawczych było aż 9 zgłoszeń. Społeczny monitoring trzmieli oraz przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej to tylko niektóre ze zgłoszonych projektów wytypowanych do kolejnego etapu – realizacji w kopalniach. Uwagę jury przykuł także projekt zespołu Anny Łazuki z Uniwersytetu Śląskiego, w ramach którego w Kopalni Wapienia „Górażdże” zostanie przeprowadzona inwentaryzacja przedstawicieli entomo- i arachnofauny (owadów i pająków).

Do tej pory żadna z tych grup nie była badana w kopalni, a dobrze byłoby sprawdzić, czy w kamieniołomie nie występują chronione gatunki, które świetnie odnajdują się na tego typu terenach. W tym celu nasz zespół dokona inwentaryzacji napotkanych gatunków. Opiszemy je, dodając kolejne miejsca występowania – mówi Anna Łazuka. Udział w konkursie daje możliwość połączenia pracy zawodowej z hobby i zaspokojenia ciekawości jak zmiany antropogeniczne wpływają na środowisko, czy gatunki, które kiedyś tam żyły, są zastępowane przez nowe i wreszcie wykazania, że nie zawsze obszary zurbanizowane, zmienione przez człowieka, są zupełnie pozbawione przyrody. To pierwszy raz, kiedy biorę udział w konkursie Quarry Life Award i jestem bardzo ciekawa wyników naszych badańdodaje pomysłodawca i koordynator projektu.  

W ramach konkursu uczestnicy mają niepowtarzalną szansę przeprowadzenia badań na terenach, które zwykle pozostają niedostępne dla osób niebędących pracownikami kopalni. To także szansa na wysokie nagrody pieniężne. Rywalizacja toczy się na szczeblu krajowym, gdzie pula nagród wynosi 15 000 euro oraz międzynarodowym – z pulą nagród  w wysokości 80 000 euro. W edycjach krajowych można wygrać od 2500 euro (II miejsce) do 5000 euro (za I miejsce) w obu kategoriach tematycznych. Pełny przebieg realizacji projektów konkursowych będzie można śledzić na stronie www.quarrylifeaward.com od stycznia 2018 roku.

Finaliści:

W kategorii projektów naukowo-badawczych:

  1. Środowiskowe uwarunkowania sukcesji w kopalniach kruszyw mineralnych jako podstawa ich rekultywacji, lider: Tadeusz Molenda, Uniwersytet Śląski
  2. Kompleksowa inwentaryzacja entomo- i arachnofauny kamieniołomu wapienia „Górażdże”, lider: Anna Łazuka, Uniwersytet Śląski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
  3. Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej, lider: Michał Dudek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W kategorii projektów społecznych:

  1. Znajdź trzmiela – społeczny monitoring w służbie ochrony bioróżnorodności Kopalni Wapienia Górażdże, Stowarzyszenie „Natura i człowiek” , lider: Marcin Sikora, zespół: członkowie Stowarzyszenia Natura i Człowiek
  2. Z pędzlem i obiektywem w Kopalni Wapienia „Górażdże”, Szkoła Podstawowa w Górażdżach, lider: Halina Pryjda, zespół: nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach
  3. Poznając przyrodę odkryjesz fascynujący świat, Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, lider: Danuta Skrzypczak, zespół: nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych w  Zielonej Górze

Grupa Górażdże jest jednym z liderów na polskim rynku cementu i należy do czołówki największych w kraju producentów betonu towarowego i kruszyw. Górażdże prowadzą działalność w trzech liniach biznesowych: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. Właścicielem Grupy Górażdże jest międzynarodowy koncern HeidelbergCement, lider światowego rynku kruszyw i jeden z największych na świecie producentów cementu oraz innych materiałów budowlanych. Spółki Grupy zatrudniają obecnie ok. 1200 pracowników.

Monika Świerczewska

Dyskusja (0 komentarzy)