Aktualności
Konkursy
26 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-26

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIV konkurs na artykuł popularnonaukowy SKOMPLIKOWANE I PROSTE MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIV konkurs na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy umieszczone u góry pierwszej strony). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem: Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407 do 11 września 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2018.

NAGRODY

Laureat I nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1795 zł) – od firmy StatSoft
 4. Voucher na szkolenie biznesowe Asseco Data Systems. Maksymalna wartość szkolenia, które może wybrać laureat, to 7000 zł brutto.
 5. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 6. Pendrive z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
 7. Książki o łącznej wartości 600 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureat II nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica kurs podstawowy (o wartości 1295 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Pendrive z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 400 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Pendrive z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wyróżnienia

Przewidujemy cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1295 zł) – od firmy StatSoft
 3. Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
 4. Pendrive 4 X DTCNY17/32GB o wartości 100 zł – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 100 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, torby z upominkami od Asseco Data Systems, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Asseco Data Systems, Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu na stronie www.forumakademickie.pl. Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22, mejl: filip@forumakademickie.pl.

 

Regulamin XIV Konkursu Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach

Dyskusja (0 komentarzy)