Aktualności
Konkursy
18 Września
Opublikowano: 2023-09-18

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie FIRST TEAM

Ruszył nabór wniosków w konkursie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dofinansowanie z programu o łącznej wartości ponad 253 mln zł trafi w latach 2023–2029 do około 60 projektów.

FIRST TEAM adresowany jest do badaczek i badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej, do 12 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora. Inicjatywa ma na celu wsparcie ich projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym oraz osiągnięcie samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego, rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce.

Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu – będącą autorem/-ką koncepcji badawczej przedstawionej we wniosku, posiadającą stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 12 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie (niezależnie od narodowości). Główny wykonawca projektu powinien być zatrudniony w jednostce beneficjenta co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu i angażować w swym zespole studentów lub młodych naukowców (doktorantów lub postdoków).

Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, które posiadają potencjalną wartość wdrożeniową oraz znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów gospodarczych lub społeczno-ekonomicznych. W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej beneficjenta. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości do 4 mln zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 253 mln zł trafi w latach 2023–2029 do około 60 projektów zaplanowanych do realizacji na 4–5 lat. Pozwoli to ich twórcom budować zespoły naukowe realizujące przełomowe badania w Polsce, a także rozwijać współpracę z biznesem i ośrodkami badawczymi z całego świata.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 18 października 2023 roku. Szczegółowe informacje na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)