Aktualności
Konkursy
08 Marca
Opublikowano: 2023-03-08

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do programu stypendialnego dla badaczek

Ruszył nabór zgłoszeń do 23 edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Aplikacje można składać do 23 kwietnia.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do badaczek znajdujących się zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie kariery. Przez minione 22 lata przyznano 117 stypendiów. Aby dołączyć do tego prestiżowego grona należy do 23 kwietnia wysłać swoją aplikację za pośrednictwem platformy www.forwomeninscience.com. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne (m.in. medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia). Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

Od ponad dwóch dekad przyznajemy stypendium utalentowanym badaczkom. W odróżnieniu do innych, środki z programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki można wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt, zadbać o swój wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować opiekę nad dziećmi. W tym roku wprowadziliśmy dwie istotne zmiany: zwiększyliśmy wysokość stypendiów, ponadto podnieśliśmy limit wieku kandydatek-matek, wydłużając możliwość aplikowania z uwzględnieniem maksymalnie dwuletniej przerwy na każde dziecko – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca jury polskiej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Do programu mogą aplikować badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2024) nie osiągną 26 roku życia – w przypadku magistrantek, 32 roku życia – w przypadku doktorantek oraz 40 roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowe 2 lata wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Jesienią ogłoszone zostaną nazwiska sześciu utalentowanych kobiet, którym przyznane zostaną: jedno roczne stypendium magistranckie w wysokości 25 tys. zł, dwa roczne stypendia doktoranckie po 35 tys. zł i trzy roczne stypendia habilitacyjne po 40 tys. zł.

W ostatniej edycji wyróżniono: lek. Karolinę Brzegowy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, mgr Kalinę Andrysiak z Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Martę Kędziorę z Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie, dr Katarzynę Bandyrę z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sylwię Judycką z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, dr Monikę Gawałko z Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej informacji o tegorocznej edycji: www.lorealdlakobietinauki.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)