Aktualności
Konkursy
02 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-02

Rozstrzygnięto konkursy w dwóch modułach NPRH

Prawie 16 mln zł trafi łącznie do laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów w modułach „Dziedzictwo Narodowe” oraz „Uniwersalia” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zwycięzców wyłoniono spośród blisko 200 aplikacji.

W konkursie „Dziedzictwo Narodowe” II/2018 złożono w sumie 135 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 15 najlepiej ocenionych na łączną kwotę 13 897 692,50 zł. Najwięcej – 1,74 mln zł – otrzyma Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk na projekt „Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie »Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego« oraz map województw koronnych Karola Perthéesa”. Naukowcy z tego instytutu zrealizują także dwa inne zakwalifikowane do finansowania projekty: Badania w dziedzinie biografistyki historycznej – opracowanie ok. 1000 artykułów biograficznych do publikacji w PSB” (1,2 mln zł) oraz „Parlamentarzyści Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794” (1,03 mln zł).

Po dwa zwycięskie projekty mają także: Uniwersytet Warszawski („Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” i „Korpus Korespondencji Jana Dantyszka”) oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk („»Dzieła zebrane« (cz. I) i »Listy zebrane« Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna” i „»Słownik polszczyzny XVI wieku« – edycja internetowa (dygitalizacja i uzupełnienie)”.

Ponadto projekty realizowane będą w: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Jagiellońskim, Fundacji Ośrodka KARTA, Muzeum Narodowym w Krakowie i Polskim Towarzystwie Ludoznawczym.

W konkursie Uniwersalia 2.2 II/2018 złożono 57 wniosków. Do finansowania skierowano dziewięć na łączną kwotę 1 979 645,00 zł. Najwyższe dofinansowanie otrzymał Uniwersytet Warszawski na projekt „Szkody i Świętości” (435,3 tys. zł). Poza tym środki otrzymają naukowcy z: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ich projekty dotyczą m.in. naukowego przekładu i krytycznego opracowania wybranych tomów Dzienników” z drugiego okresu twórczości Sørena Kierkegaarda, filozofii brytyjskiej XVII i XVIII wieku czy przekładu i opracowania krytycznego Esejów wyważonych” chińskiego filozofa Wang Chonga.

MK, źródło: MNiSW

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania – Uniwersalia 2.2

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania – Dziedzictwo narodowe

Dyskusja (0 komentarzy)