Aktualności
Konkursy
24 Września
Opublikowano: 2020-09-24

Rozstrzygnięto moduł Uniwersalia 2.1 NPRH

Ponad 1,2 mln zł trafi w sumie do laureatów konkursu w module Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zwycięzców wyłoniono spośród 35 aplikacji.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ustanowiony został w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

W rozstrzygniętym właśnie module Uniwersalia 2.1 złożono 35 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 12 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 200 519 zł. Najwyższą kwotę – 149 666 zł – przyznano Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi na realizację projektu „Przekład na język francuski oraz wydanie książki Cezarego Wodzińskiego pt. »Światłocienie Zła«”.

Po dwa projekty trafią do: Uniwersytetu Warszawskiego („Tłumaczenie na język angielski książki autorstwa Bartosza Kontnego, pt. »Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów«, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2019 oraz wydanie jej drukiem”; „Tłumaczenie na język niemiecki i wydanie w Niemczech monografii naukowej Piotra Szlanty pt. »Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888–1918«”) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego („Tłumaczenie na język angielski oraz edycja monografii »Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku«”; „Przekład na język angielski i druk książki Doroty Koczanowicz »Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki«”).

Pozostali laureaci wywodzą się z: Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Dyskusja (0 komentarzy)