Aktualności
Konkursy
25 Maja
Opublikowano: 2021-05-25

Rozstrzygnięto moduł Uniwersalia 2.2 NPRH

Ponad 3 mln zł trafi w sumie do laureatów rozstrzygniętego właśnie konkursu Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZwycięzców wyłoniono spośród 53 aplikacji.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

W rozstrzygniętym właśnie module Uniwersalia 2.2 złożono 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688 zł. Najwyższą kwotę – ponad 1,3 mln zł – otrzymał prof. dr hab. Artur Blaim z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego na realizację projektu „Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie”.

Po dwa granty trafią do naukowców z: Uniwersytetu Warszawskiego („Kategorie Arystotelesa. Opracowanie naukowe, przekład, komentarz”; „Genji monogatari, czyli Opowieść o księciu Genjim”) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego („Edycja naukowa dzieł poetyckich Blozjusza Emiliusza Drakoncjusza i pomniejszych autorów z jego kręgu: przekład i opracowanie”; „Georg Simmel: Pisma o religii”).

Pozostali beneficjenci to badacze z: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

 

Dyskusja (0 komentarzy)