Aktualności
Konkursy
10 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-10

Ruszył konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz czternasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Przyznawana jest młodym uczonym, którzy oprócz wybitnych osiągnięć naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych – wartościami, których uosobieniem był patron nagrody. 

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dra Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów. Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem — zgodnie z regulaminem — laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. „Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje” – podkreślał przy ustanawianiu nagrody prof. Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu.

W zamyśle pomysłodawców, Nagroda im. Artura Rojszczaka ma promować Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. To indywidualna nagroda pieniężna (5000 zł) przyznawana młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2019 roku.

Źródło: FNP

Regulamin Nagrody

 

Dyskusja (0 komentarzy)