Aktualności
Konkursy
20 Października
Opublikowano: 2022-10-20

Ruszył nabór projektów dotyczących innowacji cyfrowych

Przedsiębiorcy i naukowcy realizujący projekty B+R w obszarze innowacji cyfrowych mogą już nadsyłać swoje zgłoszenia w konkursie tematycznym NCBR Szybka Ścieżka. Nabór wniosków trwa do 4 listopada. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stawia tym razem na cyfryzację, która w najbliższych latach będzie kluczowym warunkiem dla budowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Przeprowadzona przez ekspertów Centrum analiza wniosków i umów o dofinansowanie pokazała, że digitalizacja jest dziś obecna niemal w każdym składanym do NCBR projekcie badawczo-rozwojowym. Sama informatyzacja, automatyzacja, digitalizacja stanowią podwaliny dla silnego wzrostu poszczególnych branż, oferując nowe funkcjonalności, wzrost wydajności czy obniżenie kosztów, a przy tym kreują bardzo mocny wzrost zapotrzebowania na ekspertów i specjalistów z obszaru ICT.

Dla kogo konkurs?

Konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe” jest skierowany do przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (maksymalnie trzy podmioty w konsorcjum), przy czym liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Budżet konkursu wynosi 645 mln zł. Większość tej kwoty czyli 430 mln zł zostanie przeznaczona na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP albo z jednostkami naukowymi (z tego 77 mln zł z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz 353 mln zł z alokacji dla pozostałych województw). Z kolei 215 mln zł zostanie przeznaczone na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub z udziałem MŚP albo jednostek naukowych (w tym 38 mln zł z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz 177 mln zł z alokacji dla pozostałych województw).

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 50 mln euro.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Jaka tematyka projektów

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy główne obszary: cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu oraz cyfrowe technologie kreacyjne. Projekt dofinansowany w konkursie musi dotyczyć co najmniej jednego zagadnienia badawczego przewidzianego regulaminem konkursu i wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Obszar „cyberbezpieczeństwa” to następujące zagadnienia: systemy monitorujące, testujące i analizujące; systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję; cyberbezpieczeństwo jako usługa; kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości; cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych; cyberbezpieczeństwo sieci i loT.

Zagadnienia badawcze, które uwzględnia obszar „cyfryzacji przemysłu” to: oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych; cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów przemysłowych służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach; oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby loT; wykorzystanie AI w procesach przemysłowych; ICT w gospodarce o obiegu zamkniętym; wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych.

Z kolei „cyfrowe technologie kreacyjne” stwarzają szansę na dofinansowanie projektów, które wyczerpują następujące zagadnienia: rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach; platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier; nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem; opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier; cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online; projektowanie i wzornictwo w zakresie gier video; opracowanie rozwiązań softwareowych; rozwój gier poważnych.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)