Aktualności
Konkursy
29 Marca
Opublikowano: 2024-03-29

Ruszył nabór wniosków do programu Anders NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA rozpoczęła nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa. To już siódma edycja tej inicjatywy, dzięki której na studia do Polski przyjechało ponad 4 tysiące studentów.

W ramach programu NAWA oferuje najzdolniejszej młodzieży polonijnej comiesięczne stypendium oraz zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych lub na językowym kursie przygotowawczym. Nabór do programu Anders II potrwa do 23 maja, zaś na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie – do 11 lipca.

Program im. gen. Władysława Andersa daje szansę Polakom mieszkającym na całym świecie na bezpłatne studiowanie w Polsce. Dzięki niemu staramy się dotrzeć do maturzystów polskiego pochodzenia na wszystkich kontynentach, we wszystkich państwach świata, aby mogli poznać walory studiowania w Polsce, odbycia nieodpłatnego cyklu kształcenia na uczelniach publicznych. Wszystkich młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, polski paszport, polskie obywatelstwo, czy też korzystają z Karty Polaka, zachęcamy, by kontynuowali swoją edukację na poziomie wyższym w polskich uczelniach, które stanowią gwarancję jakości i uznawalności dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA.

Na realizację tegorocznych naborów NAWA zaplanowała blisko 32 mln zł, z czego blisko 28 mln zł to środki przeznaczone na stypendia w ramach naboru na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie. Oprócz wprowadzonej od roku akademickiego 2023/24 jednolitej stawki stypendialnej w wysokości 1800 zł miesięcznie (przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim), nowością dla tegorocznych wnioskodawców jest wprowadzenie jednorazowego ryczałtu na koszty podróży międzynarodowej w związku z przyjazdem do Polski na studia lub kurs przygotowawczy poprzedzający studia.

Od początku realizacji programu ponad 4 tys. młodych osób polskiego pochodzenia podjęło studia w Polsce ze stypendium Anders NAWA. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Białorusi, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu oraz Czech. Od 2021 roku, dzięki rozszerzeniu grupy uprawnionych wnioskodawców o osoby mające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, sukcesywnie zwiększa się udział obywateli państw Europy Zachodniej oraz obu Ameryk.

Stypendyści najczęściej podejmują studia w takich uczelniach, jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Warszawski. Do najbardziej popularnych kierunków studiów należą: informatyka, zarządzanie, ekonomia, biznes, finanse i rachunkowość, logistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologia, marketing, turystyka, chemia, prawo, architektura oraz biotechnologia.

Realizowany od 2018 roku program im. gen. Andersa umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia pełen cykl kształcenia na poziomie studiów I stopnia oraz II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Więcej o programie Anders NAWA można znaleźć na stronie internetowej www.nawa.gov.pl.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)