Aktualności
Konkursy
14 Maja
Opublikowano: 2024-05-14

Ruszył nabór wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Do 14 czerwca trwa nabór wniosków w ósmej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ministerialne przedsięwzięcie adresowane jest do osób, które chcą łączyć rozwój kariery naukowej z pracą zawodową poza uczelnią.

„Doktorat wdrożeniowy” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będący alternatywną drogą uzyskania stopnia doktora. Głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy, w efekcie której rozwiązany zostaje problem (niekoniecznie technologiczny), z jakim zmaga się dane przedsiębiorstwo. Doktorat w tej wersji powstaje pod okiem dwóch promotorów: naukowego i wskazanego przez pracodawcę oraz w dwóch miejscach: na uczelni lub instytucie i w firmie. Jego autor otrzymuje również podwójną pensję: z ministerialnego stypendium (początkowo 42% wynagrodzenia profesora, a po pozytywnej ocenie śródokresowej 64% wynagrodzenia profesora) i z etatu w firmie. Rozprawa musi powstać w ciągu czterech lat.

Inicjatywa adresowana jest do osób rozpoczynających kształcenie w szkołach doktorskich, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce, a także Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Nabór wniosków prowadzony jest do 14 czerwca. Szczegółowe informacje w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program uruchomiono w maju 2017 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm na kadrę naukową zaangażowaną w projekty badawczo-rozwojowe. Z alternatywnej ścieżki uzyskania stopnia doktora skorzystało już ponad 2,7 tys. osób. W ostatniej edycji wyłoniono 116 projektów z 38 uczelni i instytutów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)