Aktualności
Konkursy
11 Lutego
Opublikowano: 2022-02-11

Ruszył nabór wniosków do programu Ulam NAWA

Rozpoczął się nabór wniosków do czwartej edycji programu Ulam NAWA. Dzięki niemu naukowcy z zagranicy mogą wzmocnić potencjał polskich jednostek, włączając się w prowadzone przez nie projekty badawcze i dydaktykę. 

W dobie szybkich zmian zachodzących w świecie – także w kwestiach związanych z kształceniem i nauką – szczególnie ważna jest wymiana doświadczeń, myśli i dobrych praktyk, które pozwalają na poszerzenie perspektyw badawczych. Z tą właśnie myślą powstał program Ulam NAWA, który służyć ma umiędzynarodowieniu polskiej nauki. W jego ramach możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia – w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też pomogą w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej. Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

W każdym z dotychczasowych naborów program cieszył się sporym zainteresowaniem. Na nabory w 2019 i 2020 roku przeznaczono 15 mln zł, na nabór 2021 – 9 mln zł, przy czym kwotę tę zwiększono do 12 mln zł. W sumie do tej pory dzięki programowi Ulam NAWA na polskich uczelniach pojawiło się 197 naukowców, m.in. z Indii (32), Iranu (17), Włoch (15), Niemiec (14 osób), Ukrainy (12), Wielkiej Brytanii (9), Stanów Zjednoczonych (5) czy Chin (3). Sześć spośród zaproszonych dotąd osób to Polacy zatrudnieni w zagranicznych placówkach naukowo-badawczych.

Nabór wniosków jest prowadzony do 10 maja 2022 roku. Całkowita suma przeznaczona w tym roku na programu wynosi 15 mln zł, przy czym Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków. Po raz drugi wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (edycja 2021). NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.

Patronem programu jest Stanisław Marcin Ulam (1909–1984), wybitny polski matematyk. Należał do znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej, był współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

MK, źródło: NAWA

Szczegóły naboru do programu Ulam NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)