Aktualności
Konkursy
16 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-16

Ruszył nabór wniosków w konkursie SONATINA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło szóstą edycję konkursu SONATINA na projekty realizowane przez młodych badaczy. Do zdobycia jest 25 mln zł.

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA umożliwia im zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy posiadają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2018 r. lub też ci, którzy uzyskają go do końca czerwca 2022 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Elektroniczny nabór wniosków ruszył 16 grudnia i potrwa do 15 marca 2022 r. Wnioski będą poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Eksperci ocenią m.in. poziom naukowy i nowatorski charakter planowanych badań, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz czy zaplanowane badania spełniają kryterium badań naukowych. Ogłoszenie wyników zaplanowano na lato przyszłego roku.

Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 w kwocie 25 mln zł.

źródło: NCN

OGŁOSZENIE SONATINA 6

 

Dyskusja (0 komentarzy)