Aktualności
Konkursy
17 Marca
Opublikowano: 2021-03-17

Ruszył nowy konkurs CHANSE koordynowany przez NCN

W ramach programu CHANSE, którego koordynatorem jest Narodowe Centrum Nauki, wystartował nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych „Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów uczestniczących w konkursie, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  • Termin składania wniosków skróconych, tzw. Outline Proposals: 7 maja 2021 r., g. 14:00
  • Termin składania pełnych wniosków, tzw. Full Proposals (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 7 grudnia 2021 r., g. 14:00 
  • Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

Budżet konkursu wynosi 36 mln euro, z czego 10 mln stanowi dofinansowanie pochodzące z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W konkursie CHANSE można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln EUR.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa na stronie: https://chanse.org/call-for-proposals/.

Webinarium informacyjne dla polskich wnioskodawców: 22 marca 2021., g. 14:30–16:30. Link do rejestracji: https://ncn.clickmeeting.com/chanse-transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age-polscy-wnioskodawcy-/register

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)