Aktualności
Konkursy
23 Września
Opublikowano: 2020-09-23

Ruszyła jubileuszowa edycja konkursu StRuNa

Do 21 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do dziesiątej edycji konkursu StRuNa. W tym roku pojawiły się nowe kategorie.

Konkurs organizowany jest przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”. Patronat nad nim sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sama nazwa StRuNa oznacza Studencki Ruch Naukowy. Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty w ramach kół naukowych, redakcji mediów akademickich, stowarzyszeń akademickich, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów. Uhonorowani zostaną także opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

W konkursie nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2019 roku a 30 września 2020 roku.

Na konkurs składają się 3 kategorie podstawowe: Projekt Roku 2030, Koło Naukowe Roku 2020, Opiekun Naukowy Roku 2020 oraz 8 kategorii specjalnych projektowych: StRuNa-Med 2020, StRuNa-Human 2020, StRuNa-Science 2020, StRuNa-Tech 2020, StRuNa-Eko 2020, StRuNa-Art 2020, Wyprawa Roku 2020, Konferencja Roku 2020, a także dwie kategorie specjalne podmiotowe: Debiut Roku 2020, StRuNa-Media 2020.

Kategorią główną konkursu jest Projekt Roku 2020. Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne. Zgłoszenia przesłane do kategorii Projekt Roku 2020 mają szanse być nagrodzone również w kategoriach tematycznych. Nowymi kategoriami są: StRuNa-Eko 2020 i StRuNa-Media 2020.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (do 21 października) uczestnicy przesyłają formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich. W drugim etapie (14 listopada 2020 roku w Warszawie) uczestnicy prezentują swój projekt bezpośrednio przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych). Uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie StRuNa odbędzie się w trakcie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 4. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa finały konkursu odbędą się w formie zdalnej lub hybrydowej.

Aby wysłać zgłoszenie należy użyć jednego z formularzy zamieszczonych na stronie konkurs.struna.edu.pl.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)