Aktualności
Konkursy
07 Lutego
Opublikowano: 2024-02-07

Ruszyły zgłoszenia do Studenckiego Nobla!

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Studenckiego Nobla. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dziewięciu kategoriach. Formularz można wypełniać do 25 marca.

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach, zarówno naukowych, artystycznych, jak i społecznych. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, kształcący się na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich. Uczestnicy co roku zaskakują publikacjami w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, udziałem w pracach badawczych czy też reprezentowaniem uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W tegorocznej, piętnastej, edycji statuetki zostaną wręczone w dziewięciu kategoriach:

 • Nauki techniczne (architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa);
 • Sztuka (film, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba, instalacje artystyczne);
 • Dziennikarstwo i literatura (dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz literatura);
 • Nauki przyrodnicze i energetyka (biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, mikrobiologia, energetyka: przemysłowa, odnawialna, jądrowa, elektroenergetyka);
 • Fizyka i astronomia (geofizyka, biofizyka, optometria oraz astronomia);
 • Medycyna i farmacja (medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna, biologia medyczna);
 • Nauki społeczne (nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika, antropologia);
 • Nauki ekonomiczne (zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja, gospodarka, marketing);
 • Działalność społeczna (działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i wdrażanie projektów społecznych).

Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda specjalna w tej samej wysokości związana z działaniami 3W (woda-wodór-węgiel). Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza online. Termin nadsyłania aplikacji mija 25 marca.

W poprzedniej edycji konkursu napłynęło 840 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 85 finalistów, a z nich Krajowa Komisja Konkursowa wybrała 9 najzdolniejszych studentów reprezentujących 7 uczelni: Politechnikę Warszawską, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski.

GaL

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~SS 07.02.2024 20:24

  Miejmy nadzieję, że nie wygrają doktoranci tak jak rok temu ;)