Aktualności
Konkursy
04 Października
Źródło: www.struna.edu.pl
Opublikowano: 2023-10-04

Rywalizacja najlepszych kół naukowych po raz trzynasty

Do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu StRuNa, w którym nagradzane są projekty naukowe studentów i doktorantów. Statuetki zostaną przyznane w 12 kategoriach.

Konkurs organizowany jest przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”. Patronat nad nim sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Sama nazwa StRuNa oznacza Studencki Ruch Naukowy. Celem konkursu jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty w ramach kół naukowych, redakcji mediów akademickich, stowarzyszeń akademickich, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów. Uhonorowani zostaną także opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

W konkursie nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2022 roku a 30 września 2023 roku.

Na konkurs składają się 3 kategorie podstawowe:

 • Projekt Roku 2023
 • Koło Naukowe Roku 2023
 • Opiekun Naukowy Roku 2023.

Oprócz tego nagrodzone zostaną projekty w siedmiu kategoriach specjalnych projektowych:

 • StRuNa-Med 2023
 • StRuNa-Human 2023
 • StRuNa-Science 2023
 • StRuNa-Tech 2023
 • StRuNa-Eko 2023
 • StRuNa-Art 2023
 • Konferencja Roku 2023.

Do tego są jeszcze dwie kategorie specjalne podmiotowe:

 • Debiut Roku 2023
 • StRuNa-Media 2023.

Kategorią główną konkursu jest Projekt Roku. Zgłoszenia przesłane do tej kategorii mają szanse być nagrodzone również w kategoriach tematycznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (do 19 października) uczestnicy przesyłają formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich. W drugim etapie (przed końcem listopada) uczestnicy prezentują swój projekt przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych). Aby wysłać zgłoszenie należy użyć jednego z formularzy zamieszczonych na stronie struna.edu.pl.

Uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie StRuNa odbędzie się w trakcie Kongresu Kół Naukowych IKONA 2023.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)